Tidslinje

2014

 • Desember: Uformelt møte, biblioteksjefene

2015

 • 6. januar: Diskusjonskveld i Andebu.
 • 6. mars: Møte, biblioteksjefene.
 • 10. mars: «Tjuvstart» på samarbeidet: May Haraldsen og Kirsten Muhle fra Sandefjord bibliotek med «Lunsjlyrikk» på Stokke bibliotek.
 • 4. september: Møte, biblioteksjefene. Diskuterer muligheten for å søke prosjektmidler.
 • November – desember: Bli-kjent-møter for ledere/avdelingsledere i de tre kommunene.

2016

 • 22. januar: Møte, biblioteksjefene.
 • 16. februar: Prosjektsøknad for «Hvordan 1+1+1 = mer enn 3» sendes.
 • Siri Fristad Mathisen på plass som kommunalsjef.
 • 1. mars: Møte, biblioteksjefene og kommunalsjef Fristad Mathisen
 • 14. mars: Lederne på kulturfeltet er samlet for å jobbe med «prosessmål» og «resultatmål».
 • 22. april: Møte, biblioteksjefene
 • 26. april: Sasbib-bloggen blir opprettet.
 • 13. mai: Felles møte for alle ansatte på Sandefjord bibliotek
 • 3. juni: Det er klart at Bjarne Sætre blir seksjonsleder bibliotek
 • 23. august: Første møte i arbeidsgruppa for system
 • 9. september: Første møte i arbeidsgruppa for arrangement
 • 7. oktober: Systemgruppa har møte med Bibliotek-Systemer for å planlegge overgang til Bibliofil for Andebu og Stokke
 • 14. oktober: Bli kjent-gruppa arrangerer «Drømmedag for bibliotekkolleger»
 • 22. september: Første møte i Bli kjent-gruppa
 • 31. oktober: Første møte i arbeidsgruppa for medier
 • Desember: Det utarbeides for første gang felles program for arrangement på de tre bibliotekene

2017

 • 1. januar: Kommunene Andebu, Stokke og Sandefjord slås sammen og blir Sandefjord kommune
 • 17. mars: Første møte i markedsføringsgruppa
 • Mars: Første møte i formidlingsgruppa
 • Mai: Andebu bytter fra Mikromarc til Bibliofil
 • 11. mai: Lederteamet drar på studietur til Trondheim
 • 23. mai: Servicetorget åpner på Andebu bibliotek
 • 2. juni: De ansatte på Sandefjordbibliotekene besøker FUBIAK
 • 16. august: Servicetorget åpner på Stokke bibliotek
 • 25. august: Mediegruppa anbefaler at innkjøp, klargjøring og katalogisering for alle enhetene sentraliseres
 • 28. august: Spørreundersøkelse om sammenslåingen sendes ut til alle ansatte
 • Oktober: Stokke bibliotek bytter fra Micromarc til Bibliofil
 • 31. oktober: Jørgen Hovde slutter som enhetsleder i Andebu og Hanne Ottoson blir enhetsleder i både Stokke og Andebu
 • Oktober: Arbeidsgruppene oppsummerer arbeidet og leverer sine anbefalinger
 • Oktober: Prosjektet «Hvordan 1+1+1 = mer enn 3» avsluttes og sluttrapport leveres – men påbegynt arbeid videreføres og flere av arbeidsgruppene gjøres permanente
Reklamer