Lederrefleksjoner

Ledergruppas kommentar til spørreundersøkelsen

Reklamer

Klikk her for en oppsummering av svarene på undersøkelsen
Klikk her for svarene i råform

Hus

  •  Svarprosenten var lav, 9 av 24 – betyr det at mange har vært uvillige til å gi tilbakemeldinger, eller skyldes det manglende interesse for hele prosjektet?
  • Som ledere må vi ta selvkritikk på at så få gir uttrykk for å ha blitt tatt ordentlig med i prosessen – her er det et klart forbedringspotensiale vi må jobbe aktivt med
  • Vi har ikke lykkes i å lage gode felles arenaer for informasjon og meningsutveksling for alle. Bloggen har vært et godt redskap, men har ikke kunnet erstatte fysiske fora
  • Arbeidsgruppene fanget opp involvering fra færre enn vi hadde trodd og håpet. Det burde vært klarere rammer for arbeidet utenfor gruppene, som mer diskusjon rundt hvert gruppetema.
  • Frustrasjon over økonomiske begrensninger og ansettelsesstopp midt i 1. år av sammenslåingen, har preget alle. Som ledere har vi vært forpliktet til å videreformidle informasjon om politiske vedtak som har hatt negativ innvirkning både på holdninger og tidligere positive innstillinger. Disse signalene har bidratt til mer oppgitthet enn nødvendig rundt endrede oppgaver og rutiner
  • I ettertid ser vi at prosjektet burde vært bedre forankret på alle ledernivåer, spesielt i enhet Sandefjord der ledere ble skiftet ut, fikk endrede ansvarsområder og roller.
  • Det er betenkelig at så få har god tro på et potensiale for bedre + felles utnyttelse av ressursene framover – her får vi håpe at praksis kan motbevise skepsisen

Konklusjon:
Vi har ikke lykkes i å involvere alle ansatte i prosessen, mange er fortsatt skeptiske og særlig presset om økonomisk innsparing helt fra starten av sammenslåingen, har blitt oppfattet svært negativt. Likevel gis det en del positive tilbakemeldinger som viser at troen på at det skal komme noe godt ut av sammenslåingen, fortsatt er tilstede. Ting tar tid, dette må vi alle forholde oss til, selv om vi er utålmodige etter å se resultater!

Spørreundersøkelse

En oppsummering

Invitasjoner til spørreundersøkelsen om prosjektet «Hvordan 1+1+1 = mer enn 3» ble sendt ut til 24 ansatte på Sandefjordbibliotekene 28. august 2017. Ansatte i sykmelding eller permisjon var inkludert, mens lederne ikke ble invitert til å delta. Hensikten var å innhente de ansattes synspunkter og erfaringer i forbindelse med sammenslåingen og prosjektet. Undersøkelsen er anonym, og det er ikke blitt lagret informasjon om person eller tilhørighet til enhet.

_DSC0135

Svarfristen var satt til er 15. september, og vi fikk inn totalt ni svar i løpet av perioden. Det ble sendt ut én påminnelse noen dager før fristen gikk ut. De fleste respondentene har svart på alle spørsmålene, bortsett fra det siste, åpne feltet, som ble benyttet av bare to. Fortsett å lese «Spørreundersøkelse»