Møte i styringsgruppa 21. juni

Tidspunkt: Tirsdag 21. juni
Til stede: Hanne Ottoson og Hans Gjerløw, Jørgen Hovde og Bjarne Sætre.

Merkelapper

Møtereferat

1.) Purregebyr

Styringsgruppa har bestemt at purresatsene som i dag er i bruk på Sandefjord bibliotek, skal være gjeldende for alle avdelingene etter sammenslåingen. Dette vil medføre en økning i satsene for Andebu og Stokke.

Det praktiseres i dag ulike intervaller for purring på de tre bibliotekene. Arbeidsgruppa for system skal kartlegge de forskjellige prosessene knyttet til purringer og komme med en anbefaling for samkjøring av rutiner i løpet av høsten.

2.) Lånereglement

Styringsgruppa har besluttet at dagens lånereglement skal beholdes etter sammenslåingen, da bibliotekene i både Andebu, Stokke og Sandefjord bruker Vestfoldbibliotekenes felles låneregler. Fortsett å lese «Møte i styringsgruppa 21. juni»

Reklamer

Møte i styringsgruppa 3. juni

De første arbeidsgruppene vil snart være på plass. En av dem skal starte arbeidet mot ett felles biblioteksystem. En annen skal sikre tidlig fokus på arrangement og utarbeidelse av program.

Tidspunkt: Fredag 3. juni
Til stede: Jørgen Hovde, Hanne Ottoson og Hans Gjerløw
image2
Fortsett å lese «Møte i styringsgruppa 3. juni»