Servicetorget i Stokke åpnet

– Biblioteket er den viktigste møteplassen vi har, sa ordfører Bjørn Ole Gleditsch da han sto for den offisielle åpningen av Stokke bibliotek og servicetorg 16. august. I tillegg til veiledning inn i de kommunale irrganger kan Stokke-folket glede seg over lengre åpningstider og større biblioteklokaler.

Reklamer
Ovenfra
LIKE FØR: Marsipankaken er på plass, og de besøkende samler seg. Om få minutter blir Stokke bibliotek til Stokke bibliotek og servicetorg.

Andebu ledet an 23. mai, og sist onsdag fikk også Stokke sitt servicetorg på biblioteket.

– Vi er veldig fornøyd med at vi øker med 19 og en halv time åpningstid i uka, fire av dem fullt betjent, sa enhetsleder Hanne Ottoson.

Ønsker tilbakemeldinger

Bjarne Sætre, seksjonsleder bibliotek, ønsket velkommen og introduserte ordfører Bjørn Ole Gleditsch, som troppet opp med den obligatoriske saksa og kakespaden.

– Jeg er helt sikker på at dere får mye god veiledning her på biblioteket, at de ansatte er på tilbudssida for å bistå og hjelpe dere som kommer på besøk, og jeg håper servicetorget på samme måte vil veilede dere med de behovene dere har, sa Gleditsch, som oppfordret folk til å bruke servicetorget, skape aktivitet på biblioteket og gi konstruktive tilbakemeldinger, før han klippet det røde båndet foran det nye betjeningspunktet.

Åpning
ÅPNET: Ordfører Bjørn Ole Gleditsch klipper over båndet, og servicetorget, som skal betjenes av Kirsti Eriksen (til høyre), er offisielt åpnet.

Fortsett å lese «Servicetorget i Stokke åpnet»

Tur til Furuset bibliotek og aktivitetshus

Hva i all verden kan Sandefjordbibliotekene lære av et bydelsbibliotek på østkanten i Oslo? Vi besøkte FUBIAK og fikk oppleve et bibliotek som ikke bare er et bibliotek, men et aktivitetshus med stort fokus på brukermedvirkning.

Skrifta på veggen sier det klart: Furuset bibliotek og aktivitetshus har «tilbud til barn og unge, bibliotek, frivilligsentral og kafé under ett tak». Klokka nærmer seg elleve på formiddagen fredag 2. juni, og vi litt mer enn 20 besøkende fra Sandefjordbibliotekene har akkurat gått av bussen og har fremdeles ikke fått noe klart bilde av hva det egentlig innebærer.

03 - Speilbilde
FUBIAK: Tilbud til barn og unge, bibliotek, frivilligsentral og kafé under ett tak!

Hører på brukerne

Om en times tid vil Siv, faglederen for bibliotekenheten på FUBIAK, ha fortalt om hvordan det gikk til at 20 ungdommer overnattet mellom bokhyller og biljardbord. For når man sier man bryr seg om hva brukerne mener og ønsker, må man også følge det opp. «De hadde mast på oss ett år om å få lov til å overnatte. Og så hadde de underskriftskampanje, og hvis det er underskriftskampanje, så må man. Vi er veldig opptatt av brukermedvirkning», skal hun understreke, før hun med et smil legger til at de likevel alltid kommer til å si nei til skumparty. Fortsett å lese «Tur til Furuset bibliotek og aktivitetshus»

Studietur til Trondheim

At Trondheim folkebibliotek består av sju avdelinger, hindrer dem ikke fra å tenke helhetlig. Tidligere i mai reiste lederteamet for Sandefjordbibliotekene til trønderhovedstaden for å lære.

– Det var veldig interessant for oss å høre hvordan de tenker og arbeider, for vi får mange av de samme utfordringene. Også vi må øve oss i å se biblioteket under ett, sier Jørgen Hovde, enhetsleder i Andebu, som sammen med Wenche Roald Naas (Stokke), Anette Østad (Sandefjord) og seksjonsleder Bjarne Sætre besøkte Hovedbiblioteket, Kulturtribunen på Ranheim og Moholt bibliotek 11. og 12. mai.

18425340_1017438361721075_2119664545636602213_n

Frigjorte ressurser

Trondheim folkebibliotek har de siste årene sentralisert en rekke oppgaver for å frigjøre ressurser til utvikling og publikumsrettet virksomhet ute på avdelingene. Helhetlig tenkning står i høysetet.

– Turen gav næring til nye måter å tenke samarbeid på. Det er godt å komme ut og løfte blikket – det er så lett å tenke «nye» tanker ut fra dagens ståsted, sier Wenche Roald Naas. Fortsett å lese «Studietur til Trondheim»

Feiret servicetorget

Med åpningen av servicetorget 23. mai har Andebus innbyggere fått et kontaktpunkt mot kommunen og en dobling av åpningstidene til biblioteket.

– Dette er et eksempel på en konkret forbedring som følge av sammenslåingen, sa ordfører Bjørn Ole Gleditsch i åpningstalen sin.

Nå heter det heter ikke lenger «Andebu bibliotek», men «Andebu bibliotek og servicetorg». Anledningen ble behørig feiret med kaffe og utsøkt marsipankake av brukere, ansatte og ledelsen i Sandefjord kommune.

_DSC0166 (3)
Etter talene tok ordfører Bjørn Ole Gleditsch grep om kakespaden og ble straks omsvermet av bibliotekets yngste brukere. Her får Amela Jacupovic et stykke marsipankake.

Informasjon og økte åpningstider

Servicetorget gir innbyggerne i Andebu et lavterskel informasjonstilbud, som man kan stikke innom med store og små spørsmål om kommunen og dens tjenester. Samlokaliseringen har dessuten gitt biblioteket 20 timer ekstra åpningstid i uka, fra mandag til lørdag. Fortsett å lese «Feiret servicetorget»

– Andebu trenger et samlingssted

Rut Fjørtoft og Knut Johansen har vært trofaste bibliotekbrukere siden de flyttet til Andebu for omtrent 30 år siden. De mener biblioteket er viktigere enn noen gang, nå som Andebu er blitt del av en storkommune.

_DSC0383

I utgangspunktet lurte vi jo på om vi i det hele tatt ville få beholde biblioteket vårt. Hvis den nye kommunen ikke måtte ha mer enn ett, hvorfor skulle den ha tre? forteller Knut.

Og det er er klart, hvis vi måtte dratt helt til Sandefjord, ville vi ikke brukt biblioteket. Det blir for langt. Kanskje ville vi kjørt til Tønsberg en gang i blant. Men Sandefjord føler jeg ikke noen tilhørighet til, betror Rut oss og legger til at hun nok ville stemt nei til sammenslåingen, hadde hun fått sjansen.

Har ikke merket noe

Men nå bor Rut og Knut i Sandefjord kommune, og foreløpig tyder alt på at de fortsatt vil ha et lokalt bibliotek som de kan besøke minst en gang i uka, helst på lørdager. Da leverer de en stor bunke bøker i skranken og tar med seg en tilsvarende bunke ut. Fortsett å lese «– Andebu trenger et samlingssted»

– Sandefjord må løfte blikket

Jo visst er det forståelig at oppmerksomheten vendes innover mot de lokale prosessene ved en kommunesammenslåing. Men bibliotekene må ikke glemme å tenke helhetlig, påpeker fylkesbiblioteksjef Unni Minsås, som oppfordrer det sammenslåtte biblioteket i nye Sandefjord til å løfte blikket og tenke helhetlig utvikling i et regionalt perspektiv.

_DSC0131
– SE OPP: Fylkesbiblioteksjef Unni Minsås (t.v.) og Fylkesbibliotekets rådgiver Vigdis Gjelstad Jakobsen oppfordrer bibliotekene i Sandefjord til å løfte blikket.

Sasbib-bloggen møtte fylkesbiblioteksjef Unni Minsås og rådgiver Vigdis Gjelstad Jakobsen på Fylkesbiblioteket for en prat om de store linjene. I Vestfold er det nye kommunekartet klart, og de bibliotekene som snart vil ligge i samme kommune, er godt i gang med prosesser og samarbeid. Samtidig ser Fylkesbiblioteket fram mot de store landskapsendringene som vil inntreffe når Vestfold og Telemark blir én region fra 2020.

Sterkere bibliotekenheter

Med kommunereformen forsvinner alle de i folketall små kommunene i Vestfold, og med dem også de små, selvstendige bibliotekene.

– Den umiddelbare følgen av kommunereformen er samlet sett et større og sterkere bibliotekmiljø. Det jevner seg ut, sier Minsås.

Vestfold hadde 14 kommuner og 13 folkebibliotek i 2016. Fra 2020 er det bare seks kommuner og seks hovedbibliotek igjen, men alt tyder på at de små bibliotekene vil fortsette som avdelinger eller filialer i de nye kommunene.

Bibliotekene i forkant

– Vi jobber allerede opp mot bibliotekene ut fra den nye kommunestrukturen, forteller Minsås.

For eksempel rådet Fylkesbiblioteket Lardal bibliotek til å gå sammen med Larvik bibliotek allerede i fjor , vel i forkant av kommunesammenslåingen, som trer i kraft fra neste år. Lardal har nå felles biblioteksjef med Larvik.

– De minste bibliotekene sliter med å ansette stabil arbeidskraft, på grunn av små stillingsressurser, og det blir problematisk å holde stabilt åpent, forklarer Minsås.

Også Hof og Holmestrand har fått felles biblioteksjef. Kommunene slår seg sammen fra 2018, med Sande som sannsynlig tredje partner. Fortsett å lese «– Sandefjord må løfte blikket»

Temperaturmåling i Andebu

Hvordan oppleves sammenslåingsprosessen blant de ansatte på Andebu bibliotek?

Sammenslåingsprosessen berører mange ulike mennesker med forskjellige ståsteder og forventninger, som har hatt ulike erfaringer og opplevelser av den. Sasbib-bloggen har prøvd å ta temperaturen på sammenslåingen, slik den oppleves akkurat nå på de tre enhetene. Tidligere i vinter har vi snakket med de ansatte på bibliotekene i Sandefjord og Stokke. Nå avslutter vi runden med to intervjuer av ansatte på Andebu bibliotek.

_DSC0035

Med bare 2,12 årsverk fordelt på fire stillinger er Andebu bibliotek den klart minste bibliotekenheten i nye Sandefjord kommune. Det har gjort den sårbar i sammenslåingsprosessen, mener Hanne Møyland, som med sin halve stilling har ansvar for hele voksenavdelingen.

 Uforutsigbart og sårbart

– Arbeidshverdagen er blitt langt mer uforutsigbar. Jørgen er mye borte i forbindelse med prosessen, og det er naturlig og forståelig. Men fordi vi er så få, blir sårbarheten fort merkbar, sier Hanne.

Det er bare enhetsleder Jørgen Hovde som har 100% stilling. De resterende 1,12 årsverkene er fordelt på tre mindre stillinger.

– Hvis det i tillegg er fravær på grunn av sykdom, blir det lett at alt kollapser fordi vi ikke har flere å spille på. Det er også et problem at informasjon og beskjeder ikke når fram.

Men signalene er at biblioteket, til tross for planer om utvidede åpningstider, ikke kan regne med noen økning i bemanningen, konstaterer Hanne.

– Vi ønsker virkelig å yte god service og gi brukerne våre et godt tilbud, men det skal holde hardt når jeg vet hvor sårbare vi er fra før…! Vi har et veldrevet bibliotek som vi er stolte av, og vi får til mye her, med arrangement og formidling i tillegg til den grunnleggende bibliotekdriften. Men som det er nå, avhenger alt for mye av samvittighet og lojalitet. Fortsett å lese «Temperaturmåling i Andebu»