Oppsummering mediegruppa

Arbeidsgruppe:
Anette Østad (Sandefjord)
Hanne Ottoson (Stokke)
Jørgen Hovde (Andebu)

Oppgaver:
Se på de fysiske forholdene rundt innkjøp og mottak av medier. Kartlegge praksis og komme med anbefalinger om fremtidig praksis.

Merkelapper

Arbeid

Arbeidsgruppa ble nedsatt høsten 2016 og har siden hatt flere møter for å kartlegge gammel og utarbeide ny praksis for innkjøp, mottak og katalogisering av materiell. Våren 2017 reiste gruppa på studietur til Trondheim.

Anbefalinger

Medievalg
Andebu og Stokke har medievalgspakker for både barn og voksne. Det må vurderes om det er hensiktsmessig med medievalg i Sandefjord også. Noe av budsjettet for alle enhetene skjermes til individuelle kjøp.

Katalogisering og mottak av bøker
Rutinene med katalogisering og registrering av bøker flyttes til Sandefjord. Både katalogisering og klargjøring utføres av samme person og i samme prosess.

Det opprettes et team som håndterer disse oppgavene. Personalressurs fra både Stokke og Andebu deltar i arbeidet med katalogisering og registrering av bøker.

I løpet av høsten må en gruppe, satt sammen av ansatte som jobber med mottak og katalogisering på alle enhetene, ta en rundtur og kartlegge praksis for fysisk merking og hylleorganisering på bibliotekene. De må deretter legge frem en anbefaling for helhetlig merking.

På sikt må arealer tilrettelegges så logistikken for både katalogisering og mottak av bøker gjøres på en effektiv måte.

Fagbøker barn og ungdomsbøker til Stokke katalogiseres og klargjøres i Stokke. Fortsett å lese «Oppsummering mediegruppa»

Reklamer

Møte i mediegruppa 25. august

Tidspunkt: Fredag 25. august 2017
Sted: Sandefjord bibliotek
Til stede: Anette Østad, Hanne Ottoson og Jørgen Hovde

12248007_979530692108757_700403433446783459_o

 

Anbefalinger/vedtak
Mottak, katalogisering og innkjøp

Etter grundig diskusjon ser vi følgende løsninger som gode og ressursutnyttende alternativer til dagens praksis:

Katalogisering og mottak av bøker

Rutinene med katalogisering og registrering av bøker flyttes til Sandefjord. Både katalogisering og klargjøring utføres av samme person og i samme prosess.

Det opprettes et team som håndterer disse oppgavene. Personalressurs fra både Stokke og Andebu deltar i arbeidet med katalogisering og registrering av bøker.

Innkjøp

Innkjøpet sentraliseres.

To personer blir innkjøpsansvarlig for voksenlitteratur. To personer blir innkjøpsansvarlig for barnelitteratur. Utvelgelse av litteratur og innkjøp gjøres samtidig. Dette inkluderer også lydbøker.

Ute i bibliotekene skal man ikke bedrive innkjøp, men det må være en klar retningslinje at ønsker fra publikum kjøpes inn.

Innkjøp av film legges til en person som har kompetanse innenfor film, for alle tre bibliotek.

Ikke diskutert: Tidsskrifter

Møte i mediegruppa 30. november

Fra nyttår tar Sandefjord bibliotek imot alle kulturfondbøker for voksne.

Tidspunkt: Onsdag 30. november
Sted: Sandefjord bibliotek
Til stede: Anette Østad, Hanne Ottoson og Jørgen Hovde

image1

1. Innkjøp

Jørgen refererte fra Trondheim folkebibliotek, som har gått bort fra bokvalgsmøter og i stedet gitt noen få personer ansvar for innkjøp. Mediegruppa finner det interessant å observere hvilke fordeler og ulemper dette medfører.

2. Kulturfondbøker voksen

Sandefjord bibliotek skal ta imot alle kulturfondbøker og katalogisere dem.

På sikt, når biblioteksystemene er slått sammen, må det fortløpende vurderes om også andre oppgaver i forbindelse med klargjøring skal flyttes til Sandefjord, for eksempel å legge eksemplar på katalogposten, sette på strekkode og merke bøkene.

Vedtak
Fra 1. januar 2017 mottas Kulturfond-bøker i Sandefjord. Sandefjord får ansvar for å bestemme hvilke bøker som skal sendes til bibliotekene i Andebu og Stokke.

Andebu ønsker i hovedsak bare bøker som antas at ikke blir hyllefyll
Stokke ønsker at det smaleste skal sorteres ut.

3. Kulturfondbøker barn

Hvis vi etter sammenslåingen får samme antall sett med kulturfondbøker for barn som i 2016, sendes bøkene (som nå) direkte til enhetene. Vi vurderer i løpet av 2017 om det vil være hensiktsmessig med andre rutiner.

Det er noe usikkert hvor mange sett vi vil motta etter sammenslåingen. Jørgen undersøker dette med Kulturrådet.