– Andebu trenger et samlingssted

Rut Fjørtoft og Knut Johansen har vært trofaste bibliotekbrukere siden de flyttet til Andebu for omtrent 30 år siden. De mener biblioteket er viktigere enn noen gang, nå som Andebu er blitt del av en storkommune.

Reklamer

_DSC0383

I utgangspunktet lurte vi jo på om vi i det hele tatt ville få beholde biblioteket vårt. Hvis den nye kommunen ikke måtte ha mer enn ett, hvorfor skulle den ha tre? forteller Knut.

Og det er er klart, hvis vi måtte dratt helt til Sandefjord, ville vi ikke brukt biblioteket. Det blir for langt. Kanskje ville vi kjørt til Tønsberg en gang i blant. Men Sandefjord føler jeg ikke noen tilhørighet til, betror Rut oss og legger til at hun nok ville stemt nei til sammenslåingen, hadde hun fått sjansen.

Har ikke merket noe

Men nå bor Rut og Knut i Sandefjord kommune, og foreløpig tyder alt på at de fortsatt vil ha et lokalt bibliotek som de kan besøke minst en gang i uka, helst på lørdager. Da leverer de en stor bunke bøker i skranken og tar med seg en tilsvarende bunke ut. Fortsett å lese «– Andebu trenger et samlingssted»

– Sandefjord må løfte blikket

Jo visst er det forståelig at oppmerksomheten vendes innover mot de lokale prosessene ved en kommunesammenslåing. Men bibliotekene må ikke glemme å tenke helhetlig, påpeker fylkesbiblioteksjef Unni Minsås, som oppfordrer det sammenslåtte biblioteket i nye Sandefjord til å løfte blikket og tenke helhetlig utvikling i et regionalt perspektiv.

_DSC0131
– SE OPP: Fylkesbiblioteksjef Unni Minsås (t.v.) og Fylkesbibliotekets rådgiver Vigdis Gjelstad Jakobsen oppfordrer bibliotekene i Sandefjord til å løfte blikket.

Sasbib-bloggen møtte fylkesbiblioteksjef Unni Minsås og rådgiver Vigdis Gjelstad Jakobsen på Fylkesbiblioteket for en prat om de store linjene. I Vestfold er det nye kommunekartet klart, og de bibliotekene som snart vil ligge i samme kommune, er godt i gang med prosesser og samarbeid. Samtidig ser Fylkesbiblioteket fram mot de store landskapsendringene som vil inntreffe når Vestfold og Telemark blir én region fra 2020.

Sterkere bibliotekenheter

Med kommunereformen forsvinner alle de i folketall små kommunene i Vestfold, og med dem også de små, selvstendige bibliotekene.

– Den umiddelbare følgen av kommunereformen er samlet sett et større og sterkere bibliotekmiljø. Det jevner seg ut, sier Minsås.

Vestfold hadde 14 kommuner og 13 folkebibliotek i 2016. Fra 2020 er det bare seks kommuner og seks hovedbibliotek igjen, men alt tyder på at de små bibliotekene vil fortsette som avdelinger eller filialer i de nye kommunene.

Bibliotekene i forkant

– Vi jobber allerede opp mot bibliotekene ut fra den nye kommunestrukturen, forteller Minsås.

For eksempel rådet Fylkesbiblioteket Lardal bibliotek til å gå sammen med Larvik bibliotek allerede i fjor , vel i forkant av kommunesammenslåingen, som trer i kraft fra neste år. Lardal har nå felles biblioteksjef med Larvik.

– De minste bibliotekene sliter med å ansette stabil arbeidskraft, på grunn av små stillingsressurser, og det blir problematisk å holde stabilt åpent, forklarer Minsås.

Også Hof og Holmestrand har fått felles biblioteksjef. Kommunene slår seg sammen fra 2018, med Sande som sannsynlig tredje partner. Fortsett å lese «– Sandefjord må løfte blikket»

Temperaturmåling i Andebu

Hvordan oppleves sammenslåingsprosessen blant de ansatte på Andebu bibliotek?

Sammenslåingsprosessen berører mange ulike mennesker med forskjellige ståsteder og forventninger, som har hatt ulike erfaringer og opplevelser av den. Sasbib-bloggen har prøvd å ta temperaturen på sammenslåingen, slik den oppleves akkurat nå på de tre enhetene. Tidligere i vinter har vi snakket med de ansatte på bibliotekene i Sandefjord og Stokke. Nå avslutter vi runden med to intervjuer av ansatte på Andebu bibliotek.

_DSC0035

Med bare 2,12 årsverk fordelt på fire stillinger er Andebu bibliotek den klart minste bibliotekenheten i nye Sandefjord kommune. Det har gjort den sårbar i sammenslåingsprosessen, mener Hanne Møyland, som med sin halve stilling har ansvar for hele voksenavdelingen.

 Uforutsigbart og sårbart

– Arbeidshverdagen er blitt langt mer uforutsigbar. Jørgen er mye borte i forbindelse med prosessen, og det er naturlig og forståelig. Men fordi vi er så få, blir sårbarheten fort merkbar, sier Hanne.

Det er bare enhetsleder Jørgen Hovde som har 100% stilling. De resterende 1,12 årsverkene er fordelt på tre mindre stillinger.

– Hvis det i tillegg er fravær på grunn av sykdom, blir det lett at alt kollapser fordi vi ikke har flere å spille på. Det er også et problem at informasjon og beskjeder ikke når fram.

Men signalene er at biblioteket, til tross for planer om utvidede åpningstider, ikke kan regne med noen økning i bemanningen, konstaterer Hanne.

– Vi ønsker virkelig å yte god service og gi brukerne våre et godt tilbud, men det skal holde hardt når jeg vet hvor sårbare vi er fra før…! Vi har et veldrevet bibliotek som vi er stolte av, og vi får til mye her, med arrangement og formidling i tillegg til den grunnleggende bibliotekdriften. Men som det er nå, avhenger alt for mye av samvittighet og lojalitet. Fortsett å lese «Temperaturmåling i Andebu»

Temperaturmåling i Stokke

Hvordan oppleves sammenslåingsprosessen blant de ansatte på Stokke bibliotek?

Sammenslåingsprosessen berører mange ulike mennesker med forskjellige ståsteder og forventninger, som har hatt ulike erfaringer og opplevelser av den. Sasbib-bloggen har prøvd å ta temperaturen på sammenslåingen, slik den oppleves akkurat nå på de tre enhetene. Sist snakket vi med ansatte på Sandefjord bibliotek. Denne gangen har vi vært i Stokke og pratet om prosessen og hvordan sammenslåingen har påvirket arbeidshverdagen.

anita2

Anita Klophmann er i sitt rette element blant billedbøkene i barneavdelingen. Hun jobber med de yngste brukerne av biblioteket og driver blant annet med formidling mot barnehagene. Hun mener bibliotekene har vært spart for mye av den usikkerheten en del andre kommunalt ansatte har kjent på under sammenslåingen.

– Vi er blitt spart for mye her på biblioteket. Vi får fortsette med de samme kollegene på samme arbeidsplass, og det er jeg glad for. Jeg har merka det har vært mer usikkerhet i forbindelse med sammenslåingen i andre seksjoner, men her har vi vært veldig skjerma, sier Anita.

Men brukerne har selvsagt lurt på hva som vil skje med biblioteket deres:

– Og da har vi svart at vi fortsatt skal være her, at dette blir positivt for Stokke, og at i lengden skal dette hjelpe oss til å få til enda mer, forteller Anita, som er optimistisk med tanke på fremtiden og glad for de nye kollegene i Sandefjord og Andebu:

– Etter hvert tror jeg folk vil få opp øynene for alt vi kan få til sammen. Men det forutsetter også at politikerne ser det, sånn at vi får ressursene vi trenger. Alt avhenger av det. Fortsett å lese «Temperaturmåling i Stokke»

Temperaturmåling i Sandefjord

Hvordan oppleves sammenslåingsprosessen blant de ansatte på den største av bibliotekenhetene i nye Sandefjord kommune?

Nye Sandefjord er et faktum, og selv om mye gjenstår og 2017 er blitt erklært som et overgangsår, har prosessen med sammenslåing mellom bibliotekene i kommunen pågått en god stund. I løpet av denne tiden har den berørt mange ulike mennesker med forskjellige ståsteder og forventninger, som har hatt ulike erfaringer og opplevelser av den. Sasbib-bloggen har forsøkt å ta temperaturen på sammenslåingen, slik den oppleves akkurat nå på de tre enhetene. Først ut er Sandefjord bibliotek. I uformelle samtaler med fem av de ansatte har vi snakket både fokusert og springende, alvorlig og løst og lett, rundt spørsmål som: «Hvordan har sammenslåingen påvirket din arbeidshverdag?» «Hvilke følger og muligheter tror du sammenslåingen vil føre med seg i det lange løp?» Og «hvordan har du opplevd selve prosessen? Er det noe du har savnet?»

_dsc0013
Veslemøy Grinde (t.v.) og Chantal Søgaard jobber i skranken denne dagen.

Rett innenfor skranken møter vi Chantal Søgaard og Veslemøy Grinde. Akkurat nå står Veslemøy med en bunke høyst analoge bøker i hendene, men som bibliotekets ansvarlige for bibliotek- og IT-systemer, er det det digitale som preger hennes forhold til sammenslåingsprosessen.

– I all hovedsak synes jeg ikke sammenslåingen har påvirket hverdagen min på biblioteket så veldig, men vi er jo tidlig i 2017 enda, så… Og når det gjelder system, er det mye som skal skje, sier Veslemøy.

Som medlem i arbeidsgruppa for system, er hun med på å planlegge overgangen til et felles biblioteksystem for alle tre enhetene. Dette innebærer at Stokke og Andebu skal bytte fra Mikromarc til Bibliofil.

– Men det blir endringer for oss i Sandefjord også. Det er forskjell på å være alene og på å skulle dele systemet med to andre bibliotek. Så også vi kommer til å måtte tilpasse oss og lære en del nytt. Det er ikke alt alle her kommer til å merke like godt – men det kommer jeg til å gjøre, legger hun til. Fortsett å lese «Temperaturmåling i Sandefjord»

Servicetorgene like om hjørnet?

Formannskapet behandler administrasjonens forslag om servicetorg samlokalisert med bibliotekene 24. januar. Kommunestyret behandler saken 7. februar. Hvis politikerne går for rådmannens innstilling, er målet at servicetorgene skal åpne før påske i Andebu og Stokke og innen 1. juni i Sandefjord, opplyser Lars Petter Kjær.

_dsc0068

– Hvis de folkevalgte vedtar forslaget som det foreligger fra oss, kommer vi umiddelbart til å nedsette en prosjektgruppe, som også vil inkludere folk fra bibliotekene. Denne skal utarbeide de konkrete, praktiske detaljene rundt servicetorgene og samlokaliseringen med bibliotekene, forklarer Lars Petter Kjær. Som prosjektleder for digitalisering og nye løsninger i Sandefjord kommune, har han ledet det foreløpige arbeidet med opprettelsen av publikumsrettede servicetorg i Stokke, Andebu og Sandefjord.

En lenge planlagt løsning

Allerede med forhandlingsutvalgets utredning av 19. desember 2014 ble det varslet at servicetorgene i den nye kommunen trolig ville plasseres sammen med bibliotekene. I samme avsnitt som der det slås fast at «det skal være bemannede bibliotekfilialer i Stokke og Andebu», heter det videre at «i tilknytning til disse, eller annet egnet sted, opprettes servicekontor».

Rett før sommeren 2016 ble det nedsatt en tverrfaglig prosjektgruppe, som har arbeidet med å konkretisere rammene for servicetorgene. Ved siden av Lars Petter Kjær har den bestått av Hans Gjerløw (seksjonsleder kultur), Bjarne Sætre (seksjonsleder bibliotek), Mette Clifton (Fagforbundet), Mette Wiik (leder publikumsmottak Sandefjord), Heidi Thorstein (NAV), Mona Møller (NAV Andebu) og Berit Ruud (publikumsmottak teknisk etat Sandefjord).

23. november 2016 leverte Skill A/S en forstudie gjennomført på bakgrunn av intervjuer med 20 nøkkelpersoner og møter i prosjektgruppa. Konklusjonen var at servicetorgene bør legges til bibliotekene.

Fleksibilitet – og lengre åpningstider?

Det er mange gode grunner til å velge denne løsningen, mener Lars Petter Kjær.

– I Sandefjord kunne vi lagt en slik tjeneste til Rådhuset, for eksempel der publikumsmottaket er, og vi kunne bygd noe tilsvarende i Stokke og Andebu. Men det ville blitt veldig sårbart. For det første må man kunne håndtere sikkerheten – det kan ikke være bare én på jobb, det må være flere. Dette ville gitt lite fleksibilitet og dermed også veldig reduserte åpningstider, sier Kjær.

Det er meningen servicetorgene skal ha åpent alle ukedager, også i Andebu og Stokke. Og her tror Kjær det kan være en betydelig gevinst å hente for bibliotekene:

– Her kan vi slå to fluer i én smekk. Selv om man jobber med forskjellige fagområder, har man mulighet til å gi hverandre økt fleksibilitet. Dette kan gi økte åpningstider, også for bibliotekene, sier Kjær. Han ser også for seg at samlokaliseringen kan gjøre det enklere å håndtere kortere sykefravær, for eksempel ved legetimer. Fortsett å lese «Servicetorgene like om hjørnet?»

– Ta sosialiseringsansvar!

– Bibliotekene skal være sosiale møteplasser, samfunnsutviklingsarenaer og brobyggere over kulturforskjeller. Det tenker jeg er bibliotekenes fremste rolle i den nye kommunen, sier kommende kulturutvalgsleder Bjarne Sommerstad.

Bjarne Sommerstad er inne i sine aller siste uker som Andebu kommunes siste ordfører. I nye Sandefjord kommune skal han lede utvalg for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling. Sasbib-bloggen møtte ham på ordførerkontoret på Herredshuset i Andebu for en prat om bibliotekets rolle i den nye storkommunen.

_dsc0571

– Hva er ditt forhold til biblioteket?
– Du, jeg skal være ærlig og si at jeg bare har lest fem bøker i hele mitt liv. Det er sånn jeg er skikka. Jeg har alltid vært den litt rastløse typen som har måttet gjøre noe… så det er utrolig lenge siden jeg i det hele tatt har lest bøker. De siste tror jeg var Utvandrerne og Innvandrerne – og det var da jeg var konfirmant. Så jeg er ikke akkurat noen lesehest.

– Men er ikke biblioteket veldig mye mer enn bøker?
– Jo, det er det det er! Da jeg var liten, var biblioteket et sted der du lånte bøker. Ei dame med hårknute i nakken satt og stemplet kartotekkort, og så fikk jeg purregebyr når jeg ikke leverte tilbake til tida. Det var hele mitt forhold til biblioteket. Men nå ser jeg det er blitt et helt annet forum. Biblioteket er blitt en møteplass, en kulturbygger, en samfunnsutviklingsarena og en arena for tema og diskusjoner, i en helt annen grad enn det det var før. Jeg var på Sandefjord bibliotek tidligere denne uka og bare gikk rundt og kosa meg og så på utstillinger om historie og ulike samfunnstemaer. Biblioteket er blitt et sted ungene kan komme til og nesten ha en liten fritidsklubb. Sånn som her i Andebu, hvor vi har eget ungdomsrom med spill. Ungdom som skal på fotball, de reiser ikke hjem, men går på biblioteket for å gjøre lekser sammen eller spille, før de drar på trening. Så biblioteket er blitt en møteplass på en helt annen måte enn det var da jeg vokste opp.

– Hva er bibliotekets aller viktigste oppgave, hvis du skal peke på én ting?
– I mine øyne er opplysningsrollen viktigst. Tilgjengeliggjøring av informasjon i et samfunnsutviklingsperspektiv. Samfunnsutvikling, det omfavner jo alt, og her bør biblioteket være den største bidragsyteren til bevisstgjøring.

Fortsett å lese «– Ta sosialiseringsansvar!»