Nå kommer servicetorget!

I løpet av mai blir Andebu bibliotek til Andebu bibliotek og servicetorg. Det medfører en dobling i åpningstiden, fra 21,5 til 41,5 timer i uka.

_DSC0026
Ranveig Sparre skal betjene servicetorget i Andebu når det åpner. Enhetsleder Jørgen Hovde er ute med tommestokken mens diskusjonen går om hvor betjeningspunktene skal plasseres.

Det blir kjempespennende å jobbe på biblioteket, sier Ranveig Sparre. Hun er en sann veteran og har jobbet på teknisk etat i Andebu siden 1979, altså i 38 år. Nå skal hun betjene det nye servicetorget.

Det blir en litt annen jobb enn det jeg har vært vant til – de oppgavene jeg hadde er jo flyttet til teknisk i Sandefjord. Og det er første gang man lager servicetorg her, så jeg er spent på hvor mange som kommer til å bruke det, sier Sparre.

Lov å prøve og feile

Servicetorget skal ikke utføre interne oppgaver for kommunens virksomheter, men være et sted man håndterer publikumshenvendelser. Det skal heller ikke drive saksbehandling. Men ellers er rammene lite strikte, og det blir i stor grad opp til det kombinerte biblioteket og servicetorget å finne fram til hvordan oppgavene best kan løses. Det skal også gjennomføres en studie for å finne ut hva innbyggerne forventer av servicetorget.

Vi har fått tildelt et årsverk og et oppdrag: Beskjeden er «servicetorg og bibliotek – løs det!» Nå åpner vi dørene – og så får veien bli til etter hvert. Vi har lov til å prøve og feile, sier enhetsleder Jørgen Hovde. Og insentivene for å få dette til å fungere er store, understreker han, for servicetorget betyr en betydelig styrking av biblioteket. Det mest åpenbare er en umiddelbar og kraftig økning av åpningstidene. Fortsett å lese «Nå kommer servicetorget!»

Arbeidsgruppe for formidling

Består av:

 • Inger Sofie Frog Austnes (Sandefjord)
 • Hege Marie Strand (Andebu)
 • Hilde Anvik (Stokke)

Oppdrag:

 • Gruppa skal kartlegge nåværende formidlingsaktivitet på de tre enhetene.
 • Deretter skal den anbefale en modell, gjerne med flere alternativer, for hvordan formidlingsaktiviteten i den nye kommunen best kan organiseres.

Arbeidsgruppe for arrangement

Består av:

 • Hanne Ottoson (Stokke)
 • Beatrice Tessmer (Sandefjord)
 • Kirsten Muhle (Sandefjord)
 • Jørgen Hovde (Andebu)

Skal se på:

1.) Hvordan er praksis med arrangement på de tre enhetene i dag?
Hva fungerer bra?
– Hva kjennetegner de forskjellige bibliotekenes arrangement?
– Hva kan bli bedre?
– Samarbeidspartnere

2.) Alternativer for hvordan vi skal gjøre det fremover med:
Program
– Profil for arrangementene
– «Gjenbruk»
– Program der enhetene utfyller hverandre i tema og arrangementstyper

Arbeidsgruppe for system

Består av:

 • Jørgen Hovde (Andebu)
 • Veslemøy Grinde (Sandefjord)
 • Wenche Roald Naas (Stokke)

Skal se på:

 • Kartlegging av praksis i dag på de tre bibliotekene.
 • Problemstillinger knyttet til overgang til Bibliofil.
 • Hva finnes av utlånsautomatikk (inn- og utlånsmaskiner)?
 • Hva må til for å få på plass et nytt, felles system? Og hva haster ikke?
 • Samkjøring av katalogdata.
 • Rydding i låneregistrene. Det er bestemt at lånere som ikke har vært aktive på tre år skal slettes. Samtidig skal alle gamle, lokale kort byttes med nye, nasjonale kort.
 • Tidsperspektiv.

Gruppa skal komme med anbefalinger på hva som må til og hva som kan vente ved overgang til nytt, felles system. Gruppa anbefales også å legge frem alternative vurderinger.