Oppsummering formidlingsgruppa

Arbeidsgruppe:
Hilde Marie Anvik (Stokke)
Hege Marie Strand (Andebu)
Inger Sofie Frog Austnes (Sandefjord)

Oppdrag:
Kartlegge tidligere arbeid med formidling av litteratur til barn og unge på de tre enhetene, og å finne måter vi kan samarbeide på videre fremover.

Bla barnebok

Arbeid

Gruppa har hatt tre møter. Høsten 2017 ble Hege Marie Strand sykmeldt, og oppsummeringsmøtet ble foretatt av Hilde Marie Anvik og Inger Sofie Frog Austnes.

Anbefalinger

 • Den Kulturelle skolesekken (DKS) – likt tilbud til barn og unge i kommunen.
 • Det er viktig at det foregår formidlingsaktiviteter ved alle tre enheter, da barna søker til sitt nærmeste bibliotek og ikke skal være nødt til å reise langt.
 • Felles møter, også etter at prosjektet er avsluttet.
 • Lage idébank som alle kan benytte i formidlingsarbeidet.
 • Ha et felles nettbasert forum for innspill, inspirasjon og kontakt i arbeidet vårt.
 • Akseptere at tilbudet er noe ulikt, da vi er forskjellige enheter og løser oppgavene på ulikt vis.

Fortsett å lese «Oppsummering formidlingsgruppa»

Reklamer

Kartlegging fra formidlingsgruppa

Gruppa består av Hege Marie Strand (Andebu), Hilde Marie Anvik (Stokke) og Inger Sofie F. Austnes (Sandefjord).

_DSC0045 (2)

Vi har hatt to møter, og dette er hva vi har kartlagt så langt:

Untitled

Fortsett å lese «Kartlegging fra formidlingsgruppa»

Arbeidsgruppe for formidling

Består av:

 • Inger Sofie Frog Austnes (Sandefjord)
 • Hege Marie Strand (Andebu)
 • Hilde Anvik (Stokke)

Oppdrag:

 • Gruppa skal kartlegge nåværende formidlingsaktivitet på de tre enhetene.
 • Deretter skal den anbefale en modell, gjerne med flere alternativer, for hvordan formidlingsaktiviteten i den nye kommunen best kan organiseres.