Oppsummering «bli kjent-gruppa»

Arbeidsgruppe
Hanne Møyland (Andebu)
Chantal Søgaard (Sandefjord), senere byttet med Heidi Haraldsen
Hanne Ottoson (Stokke), senere byttet med Hilde Anvik

Oppgave
«Arrangere ‘bli kjent-dag’ og legge til rette for at de ansatte på bibliotekene i nye Sandefjord blir kjent med hverandre og på de tre bibliotekenhetene».

_dsc0383

Arbeid

Arbeidsgruppen har møttes og planlagt to bli-kjent-turer, en før sammenslåingen og en etter.

Den første turen ble arrangert 14. oktober 2016 og hadde som mål å få noen «hoder» på navnene til nye kollegaer + fysisk få se hverandres arbeidsplasser. Den gikk derfor med buss på rundtur fra Sandefjord bibliotek til Andebu og ble avsluttet i Stokke.

Tur to ble en felles studietur til FUBIAK, et spennende nytt bibliotekprosjekt i Oslo, og gikk av stabelen 2. juni 2017. Her ble det god tid både til å prate med kollegaene og hente inspirasjon fra et meråpent bibliotek.

Erfaringer

Brosjyren som ble laget i starten av sammenslåingsprosessen, er et godt hjelpemiddel – navn + foto av alle ansatte ble en fin støtte for hukommelsen.

Felles turer med oppfordring om å snakke med andre enn de du snakker mest med til daglig, er fruktbart og senker terskelen for å ta kontakt.

Det er både lærerikt og nyttig å se hvor og hvordan nye kollegaer jobber.

Vi skulle gjerne arrangert flere felles samlinger/aktiviteter, men i praksis var det vanskelig i en bibliotekhverdag med lange arbeidsdager og vakter som måtte passes.

Effekter

Via bli-kjent-gruppa har vi lært mer om hvem våre nye kollegaer er og hva den enkelte jobber med. Dette bidrar til økt kunnskap og respekt både om felles arbeidsoppgaver og om ulikheter – vi har ett stort og to mindre bibliotek i systemet vårt og har fått større forståelse for de forskjellige kulturene som eksisterer.

Fremtidige effekter og videre arbeid

Det er ikke planlagt flere aktiviteter, men det utelukkes ikke at det kan bli fler. En annen måte å bli kjent på, er å hospitere hos hverandre – dette bør vurderes. Jo bedre vi kjenner de tre arbeidsplassene, jo mer sannsynlig er det at personale kan brukes på tvers av bibliotekene – enten det gjelder å dekke opp ved sykefravær, ferie eller kursdeltakelse.

Reklamer

Tur til Furuset bibliotek og aktivitetshus

Hva i all verden kan Sandefjordbibliotekene lære av et bydelsbibliotek på østkanten i Oslo? Vi besøkte FUBIAK og fikk oppleve et bibliotek som ikke bare er et bibliotek, men et aktivitetshus med stort fokus på brukermedvirkning.

Skrifta på veggen sier det klart: Furuset bibliotek og aktivitetshus har «tilbud til barn og unge, bibliotek, frivilligsentral og kafé under ett tak». Klokka nærmer seg elleve på formiddagen fredag 2. juni, og vi litt mer enn 20 besøkende fra Sandefjordbibliotekene har akkurat gått av bussen og har fremdeles ikke fått noe klart bilde av hva det egentlig innebærer.

03 - Speilbilde
FUBIAK: Tilbud til barn og unge, bibliotek, frivilligsentral og kafé under ett tak!

Hører på brukerne

Om en times tid vil Siv, faglederen for bibliotekenheten på FUBIAK, ha fortalt om hvordan det gikk til at 20 ungdommer overnattet mellom bokhyller og biljardbord. For når man sier man bryr seg om hva brukerne mener og ønsker, må man også følge det opp. «De hadde mast på oss ett år om å få lov til å overnatte. Og så hadde de underskriftskampanje, og hvis det er underskriftskampanje, så må man. Vi er veldig opptatt av brukermedvirkning», skal hun understreke, før hun med et smil legger til at de likevel alltid kommer til å si nei til skumparty. Fortsett å lese «Tur til Furuset bibliotek og aktivitetshus»

Drømmedag med bibliotekkolleger

Om bare to og en halv måned er bibliotekene i Sandefjord, Andebu og Stokke enheter under samme seksjon. Fredag 14. oktober tok de ansatte busshjulene fatt for å bli bedre kjent med sine fremtidige kolleger og deres arbeidsplasser og nærmiljø.

09:00 – Sandefjord bibliotek_dsc0295

I arrangementskroken får sandefjordingene selskap av stadig flere kolleger fra Stokke og Andebu. Litt etter litt utvider stolringen seg og vokser lenger bort fra bordet i midten. Samtidig minker innholdet i den store dunken med kaffe. Noe må man ha å våkne på. Fortsett å lese «Drømmedag med bibliotekkolleger»

Møte i bli kjent-gruppa 22. september

Tidspunkt: Torsdag 22. september
Sted: Stokke bibliotek
Til stede: Hanne Møyland, Hanne Ottoson og Chantal Søgaard

mote

Målet for møtet var å i første omgang arrangere en «bli kjent-dag» for de tre bibliotekene fredag 14. oktober. Det vil muligens bli aktuelt med flere arrangementer senere.

  • Like viktig som å bli kjent med hverandre, er det å se og sette seg inn i de ulike biblioteklokalene og forutsetningene for driften.  Hva kan vi lære av hverandre?
  • Vi trenger steder og ansikter slik at vi har «knagger» å henge ny kunnskap på.
  • Når vi snakker sammen, viser det seg at det har vært litt ulike oppfatninger omkring omfanget av denne dagen. Vi blir enige om at aktiviteter og leker blant ansatte hører til litt senere i prosessen. I første omgang må vi bli kjent med lokalene og hverandre.
  • Bjarne Sætre skal være med på turen.
  • Grovt anslag over antall deltakere er ca. 25.

Det ble utarbeidet en foreløpig plan for dagen.

(Se endelig program her)