Arbeidsgruppe for arrangement

Består av:

  • Hanne Ottoson (Stokke)
  • Beatrice Tessmer (Sandefjord)
  • Kirsten Muhle (Sandefjord)
  • Jørgen Hovde (Andebu)

Skal se på:

1.) Hvordan er praksis med arrangement på de tre enhetene i dag?
Hva fungerer bra?
– Hva kjennetegner de forskjellige bibliotekenes arrangement?
– Hva kan bli bedre?
– Samarbeidspartnere

2.) Alternativer for hvordan vi skal gjøre det fremover med:
Program
– Profil for arrangementene
– «Gjenbruk»
– Program der enhetene utfyller hverandre i tema og arrangementstyper

Reklamer