Arbeidsgruppe for arbeidsorganisering

Består av:

 • Anette Østad (Sandefjord)
 • Hanne Ottoson (Stokke)
 • Jørgen Hovde (Andebu)

Oppdrag:

 • De tre enhetslederne skal kartlegge praksis på de tre bibliotekene.
 • Deretter skal de finne fram til ens praksis for hele seksjonen, der det er nødvendig og hensiktsmessig. Enkelte ansvar blir liggende hos enhetene.
 • Foreslått ens praksis skal så drøftes med HR-avdelinga, for å avklare om den er innenfor avtaleverket.
 • Deretter skal fagforeningene drøfte forslaget.

Elementene gruppa skal drøfte inkluderer, men er ikke avgrenset til:

 •  Arbeid mot ufrivillig deltid
 • Arrangementer
 • Fleksitid og fleksibilitet (kjernetid osv.)
 • Lesetid
 • Hva som skal være ansvar hos enheten, og hva må være ens i seksjonen.
Reklamer