Møte i arrangementsgruppa 23. september

Tidspunkt: Fredag 23. september
Sted: Andebu bibliotek
Til stede: Beatrice Tessmer, Jørgen Hovde og Hanne Ottoson
pingle-2

1. Referat fra forrige møte

Referatet fra forrige møte ble gjennomgått og godkjent med noen små korrigeringer.

2. Arenautviklingsmidler – søknad til NB

Jørgen hadde kladdet søknad til NB om arenautviklingsmidler. Vi gjennomgikk denne og ble enige om innhold. Jørgen sender utkast til Beatrice og Hanne før endelig versjon sendes nasjonalbiblioteket. Søknaden legges også fram for styringsgruppa, som har møte 27. september.

3. Veien videre mot felles program for nye Sandefjord bibliotek

Hovedmål: Mest mulig arbeid samordnes for å utnytte ressursene best mulig. Vi ønsker dessuten å fremstå som en så profesjonell arrangementsaktør som mulig. Fortsett å lese «Møte i arrangementsgruppa 23. september»

Reklamer

Møte i arrangementsgruppa 9. september

Arrangementsgruppa har kartlagt nåværende praksis og legger frem sine første anbefalinger

Tidspunkt: Fredag 9. september
Sted: Stokke bibliotek
Til stede: Beatrice Tessmer, Jørgen Hovde og Hanne Ottoson

image1

1.Klargjøring av mandat

Møtet ble startet med en klargjøring av oppgavene og mandatet som ligger til grunn, som definert av styringsgruppa.

2. Kartlegging av nåværende praksis

Sandefjord:


Praktisk / lokalitet

 • Det er stoler til 150 besøkende.
 • «Litteraturhjørnet» blir brukt til arrangementer, der utstyret rigges frem og tilbake. Det er investert i moderne lydutstyr, som styres gjennom en iPad/miksepult. Ikke alle har fått opplæring i å bruke det nye utstyret, men på sikt skal flere mestre det.
 • Det jobbes med en løsning der utstyret er fastmontert i taket, sånn at man slipper å rigge frem og tilbake.

 

Fortsett å lese «Møte i arrangementsgruppa 9. september»

Møte i systemgruppa 23. august

Tidspunkt: Tirsdag 23. august
Til stede: Jørgen Hovde, Veslemøy Grinde og Wenche Roald Naas

image2

Anbefalingene i det følgende referatet er ikke endelige, men et tidlig utkast på hva vi tror blir anbefalingen.

1.) Arbeidsgruppas oppgaver

 • Arbeidsgruppa skal komme med en anbefaling for prosessen med å samkjøre biblioteksystemene.
 • Arbeidsgruppa skal anbefale løsninger på forskjellig praksis og utfordringer i forbindelse med konverteringa.
 • Der det er mulig og naturlig skal det også presenteres alternative løsninger i tillegg til den anbefalte.

Fortsett å lese «Møte i systemgruppa 23. august»

Arbeidsgruppe for arrangement

Består av:

 • Hanne Ottoson (Stokke)
 • Beatrice Tessmer (Sandefjord)
 • Kirsten Muhle (Sandefjord)
 • Jørgen Hovde (Andebu)

Skal se på:

1.) Hvordan er praksis med arrangement på de tre enhetene i dag?
Hva fungerer bra?
– Hva kjennetegner de forskjellige bibliotekenes arrangement?
– Hva kan bli bedre?
– Samarbeidspartnere

2.) Alternativer for hvordan vi skal gjøre det fremover med:
Program
– Profil for arrangementene
– «Gjenbruk»
– Program der enhetene utfyller hverandre i tema og arrangementstyper

Arbeidsgruppe for system

Består av:

 • Jørgen Hovde (Andebu)
 • Veslemøy Grinde (Sandefjord)
 • Wenche Roald Naas (Stokke)

Skal se på:

 • Kartlegging av praksis i dag på de tre bibliotekene.
 • Problemstillinger knyttet til overgang til Bibliofil.
 • Hva finnes av utlånsautomatikk (inn- og utlånsmaskiner)?
 • Hva må til for å få på plass et nytt, felles system? Og hva haster ikke?
 • Samkjøring av katalogdata.
 • Rydding i låneregistrene. Det er bestemt at lånere som ikke har vært aktive på tre år skal slettes. Samtidig skal alle gamle, lokale kort byttes med nye, nasjonale kort.
 • Tidsperspektiv.

Gruppa skal komme med anbefalinger på hva som må til og hva som kan vente ved overgang til nytt, felles system. Gruppa anbefales også å legge frem alternative vurderinger.