Møte i markedsføringsgruppa 29. august

Tidspunkt: Tirsdag 29. august 2017
Sted: Andebu bibliotek
Til stede: Wenche Roald Naas, Kirsten Muhle og Thomas Overvik

pingle-2

1. Markedsføring for ETT bibliotek

I hvor stor grad skal vi som jobber med markedsføring tenke Sandefjordbibliotekene under ett? Et konkret eksempel: Er det de ansatte på Sandefjord bibliotek sitt ansvar å framsnakke bibliotekenhetene i Stokke og Andebu til aviser og brukere? For framsnakker de andre bibliotekenhetene Sandefjord?

I teorien, og med utgangspunkt i de overordnede målene for sammenslåingsprosessen, synes svaret klart: Sandefjordbibliotekene er ett bibliotek, og dette skal gjenspeiles i hvordan vi tenker, jobber og fremstår utad.

I praksis, og til tross for at vi i en lengre periode har hatt felles program, er markedsføringen i dag fremdeles ikke veldig samkjørt. Vi arbeider fra hver vår tue, og kommunikasjon og samarbeid mellom enhetene er tilfeldig og improvisert. Ansvarsområdene er lite klarlagte og defineres fortsatt ut fra tilhørighet til enhet.

Noe av dette skyldes nok at det tar tid å endre hvordan den enkelte føler tilhørighet, fra ansatt på Stokke, Andebu eller Sandefjord bibliotek til å være del av Sandefjordbibliotekene. Likevel synes det å være rom for forbedringer gjennom å omorganisere markedsføringsarbeidet og klart definere ansvarsområder på tvers av enhetene. Fortsett å lese «Møte i markedsføringsgruppa 29. august»

Reklamer

Møte i arrangementsgruppa 6. juni

Tidspunkt: Tirsdag 6. juni
Til stede: Beatrice Tessmer, Jørgen Hovde, Hanne Ottoson og Kirsten Muhle

_DSC0378

Gruppas anbefaling

 • Gruppa anbefaler felles booking av arrangementer. Det skal være klare rutiner for rammene for hvordan arbeidet skal være. Faste dager tilgjengelig med tidspunkt.
 • Arrangementsgruppa v/ Beatrice og Kirsten får full myndighet til å booke arrangementer for alle enhetene, men det må være jevnlig dialog om aktiviteten i Andebu og Stokke.
 • Deretter sendes e-post med info om det kommende arrangementet. Det blir opp til den enkelte enhet å rigge til arrangementet.
 • Plakater til arrangementer booket i Andebu lages av Andebu.
 • Arrangementsgruppa skal ha faste møter en gang i måneden.

Fortsett å lese «Møte i arrangementsgruppa 6. juni»

Tur til Furuset bibliotek og aktivitetshus

Hva i all verden kan Sandefjordbibliotekene lære av et bydelsbibliotek på østkanten i Oslo? Vi besøkte FUBIAK og fikk oppleve et bibliotek som ikke bare er et bibliotek, men et aktivitetshus med stort fokus på brukermedvirkning.

Skrifta på veggen sier det klart: Furuset bibliotek og aktivitetshus har «tilbud til barn og unge, bibliotek, frivilligsentral og kafé under ett tak». Klokka nærmer seg elleve på formiddagen fredag 2. juni, og vi litt mer enn 20 besøkende fra Sandefjordbibliotekene har akkurat gått av bussen og har fremdeles ikke fått noe klart bilde av hva det egentlig innebærer.

03 - Speilbilde
FUBIAK: Tilbud til barn og unge, bibliotek, frivilligsentral og kafé under ett tak!

Hører på brukerne

Om en times tid vil Siv, faglederen for bibliotekenheten på FUBIAK, ha fortalt om hvordan det gikk til at 20 ungdommer overnattet mellom bokhyller og biljardbord. For når man sier man bryr seg om hva brukerne mener og ønsker, må man også følge det opp. «De hadde mast på oss ett år om å få lov til å overnatte. Og så hadde de underskriftskampanje, og hvis det er underskriftskampanje, så må man. Vi er veldig opptatt av brukermedvirkning», skal hun understreke, før hun med et smil legger til at de likevel alltid kommer til å si nei til skumparty. Fortsett å lese «Tur til Furuset bibliotek og aktivitetshus»

Oppsummering ledermøter

Oppsummering fra februar til mai

Styringsgruppa har ikke hatt møter etter januar, og saker som tidligere ville blitt tatt opp her, tas nå i stedet opp på de faste ledermøtene (med enhetsledere og seksjonsleder). Det vil ikke bli lagt ut fulle referater fra disse møtene, siden de i stor grad omhandler saker som ikke har direkte relevans til sammenslåingen og prosjektet «Hvordan 1+1+1 = mer enn 3!». Her følger imidlertid en oppsummering av sakene som vurderes som relevante.

Hus

Navn

 • Formelt i kommunen benevnes bibliotekene samlet som «Sandefjord kommune seksjon bibliotek».
 • På neste nivå kommer enhetene, som skal omtales som «Andebu bibliotek», «Stokke bibliotek» og «Sandefjord bibliotek».
 • Utad (i markedsføring, mot media, i brosjyrer og annet materiell) skal bibliotekene samlet benevnes som «Sandefjordbibliotekene». Fortsett å lese «Oppsummering ledermøter»

Arbeidsgruppe for arbeidsorganisering

Består av:

 • Anette Østad (Sandefjord)
 • Hanne Ottoson (Stokke)
 • Jørgen Hovde (Andebu)

Oppdrag:

 • De tre enhetslederne skal kartlegge praksis på de tre bibliotekene.
 • Deretter skal de finne fram til ens praksis for hele seksjonen, der det er nødvendig og hensiktsmessig. Enkelte ansvar blir liggende hos enhetene.
 • Foreslått ens praksis skal så drøftes med HR-avdelinga, for å avklare om den er innenfor avtaleverket.
 • Deretter skal fagforeningene drøfte forslaget.

Elementene gruppa skal drøfte inkluderer, men er ikke avgrenset til:

 •  Arbeid mot ufrivillig deltid
 • Arrangementer
 • Fleksitid og fleksibilitet (kjernetid osv.)
 • Lesetid
 • Hva som skal være ansvar hos enheten, og hva må være ens i seksjonen.