Hva må på plass før 1. januar 2017?

En oppsummering av siste bolk av møtet 13. mai.
Én sammenslåing. Tre bibliotek. SÅ mange problemstillinger!

Reklamer

01 - Før samling

Her følger en oppsummering av små og store problemstillinger som ble nevnt, luftet eller diskutert i siste bolk av samlingen på Sandefjord bibliotek fredag 13. mai.

Lite er avgjort, og dette er ikke løsninger, men en samling tanker og innspill som illustrerer (men ikke gir et fullstendig bilde av) mangfoldet av problemstillinger vi må eller bør ta stilling til i månedene som kommer.

Det vil i nærmeste fremtid bli nedsatt arbeidsgrupper bestående av ansatte ved de tre bibliotekene, som skal jobbe fram forslag til konkrete løsninger på en del av disse problemstillingene.

Utgangspunktet for diskusjonen var: «Hva må være på plass til 1. januar 2017?» Punktene er derfor delt inn etter hva vi kom fram til her, og ellers er rekkefølgen nokså tilfeldig.
Fortsett å lese «Hva må på plass før 1. januar 2017?»

Den første samlingen

Reportasje fra samlingen i Sandefjord fredag 13. mai

Fredag 13. mai møttes de ansatte på bibliotekene i Sandefjord, Andebu og Stokke til en første felles samling på Sandefjord bibliotek. Hensikten var å bli litt bedre kjent med hverandre, å bli oppdatert på sammenslåingsprosessen, og å begynne å lukte på noen av de mange små og store problemstillingene som følger med fusjonen.

04 - Siri og salen
Delprosjektleder og kommunalsjef for kultur, friluftsliv og by- og stedsutvikling Siri Fristad Mathisen innledet samlingen med en oppdatering på status for sammenslåingen.

Denne dagen er det bare litt over 33 uker igjen til 1. januar 2017. Skarve 233 dager, kun 5600 flyktige timer – til vi alle er kollegaer på samme bibliotek, fordelt på tre avdelinger i samme kommune.
Fortsett å lese «Den første samlingen»

Samling i Sandefjord 13. mai

_DSC0135

Fredag 13. mai skal alle ansatte ved bibliotekene i Sandefjord, Andebu og Stokke møtes på Sandefjord bibliotek. Slik ser det foreløpige programmet ut.

Start: 09:00
Varighet: Maks 2,5 timer

  1. Hans Gjerløw, biblioteksjef i Sandefjord, ønsker velkommen.
  2. Delprosjektleder og kommunalsjef for kultur, friluftsliv og by- og stedsutvikling Siri Fristad Mathisen oppdaterer på status for sammenslåingsprosessen.
  3. Alle ansatte ved de tre bibliotekene presenterer seg. Dette vil sannsynligvis gjøres alfabetisk etter fornavn, for at vinklingen skal bli en annen enn den nåværende kommunestrukturen. Det vil deles ut et hefte med navn og bilder av alle ansatte. Også denne vil være sortert etter fornavn.
  4. Prosjektet «Hvordan 1+1+1 = mer enn 3» og bloggen presenteres av prosjektleder og biblioteksjef i Andebu Jørgen Hovde.
  5. Biblioteksjefene tar ordet. Hva er status? Hva tenker vi fremover? Hvem er vi? Det vil ikke presenteres noen løsninger, for de finnes ikke enda. Men problemstillingene er mange – og de skal vurderes etter hvert!

Varighet: Maks 2,5 timer

Prosjektbeskrivelse

Hvordan 1+1+1 = mer enn 3!

_DSC0094
Denne bloggen er opprettet som ledd i prosjektet «Hvordan 1+1+1 = mer enn tre», som har som mål å hjelpe bibliotekene i Andebu, Sandefjord og Stokke i prosessen med å danne et nytt bibliotek i nye Sandefjord kommune.

En viktig del av prosjektet består i å dokumentere prosessen gjennom en erfaringsbank i form av en blogg – denne bloggen!

Her kan du lese mål for og beskrivelse av prosjektet, slik det er lagt fram i den nå innvilgede søknaden av februar 2016 til Nasjonalbiblioteket om prosjekt- og utviklingsmidler.

Fortsett å lese «Prosjektbeskrivelse»