Bibliotekene i tall

Andebu Sandefjord Stokke
Areal 342 m2 2.000 m2 556 m2
Utlån 2015 25.300 290.000 47.800
Besøk 2015 20.100 202.000 38.000
Budsjett 2016 ca 1,6 mill.
ca 12,7 mill. ca 3 mill.
Årsverk/ansatte 2,12 / 4 17 / 20 4 / 5
Åpningst. pr. uke 21,5 59,5 + 4 (sønd) 28

Tallene illustrerer forskjellen på de tre bibliotekene FØR sammenslåingen.

Reklamer