Oppsummering markedsføringsgruppa

Arbeidsgruppe:
Wenche Roald Naas (Stokke)
Kirsten Muhle (Sandefjord)
Thomas Overvik (Andebu)

Oppdrag:
Kartlegge tidligere praksis for markedsføring på de tre enhetene og finne gode rutiner og løsninger for fremtidig arbeid på området.

Hus

Arbeid

Markedsføringsgruppa ble nedsatt relativt sent i prosessen og etter at arrangementsgruppa allerede hadde sett på en del spørsmål tilknyttet området. Blant annet ble avgjørelse om felles programhefte tatt av arrangementsgruppa.

Markedsføringsgruppa har møttes to ganger etter at den ble nedsatt våren 2017, 17. mars og 29. august. Oppsummeringen ble skrevet i forbindelse med det siste møtet.

I tillegg har vi hatt noe kontakt med hverandre i forbindelse med konkrete markedsføringsoppgaver.

Anbefalinger

1 – Samling av oppgaver
Markedsføringsgruppa anbefaler at alt markedsføringsarbeid samles og utføres av én markedsføringsansvarlig eller -gruppe. Dette forutsetter imidlertid at det frigjøres/opprettes en dedikert stilling som har ansvar for og kapasitet til å utføre jobben helt på tvers av enhetene.

Eventuelt må markedsføringsarbeid gjennomføres som i dag, med selvstendig ansvar for markedsføring på hver enkelt enhet, men med mål om mer samkjøring og kommunikasjon mellom de ansvarlige.

2 – Facebook
Markedsføringsgruppa finner det mest hensikstmessig at enhetene beholder hver sin Facebook-side og ansvaret for å oppdatere disse, siden Facebook-sidene i stor grad er rettet mot brukere i den enkelte enhetens nærmiljø.

Felles profil gjennom bannere merket «Sandefjordbibliotekene» er likevel en mulighet.

Hvis markedsføringsansvar samles under én ansatt eller gruppe, vil det være naturlig at vedkommende oppdaterer alle enhetenes sider med kommende arrangementer.

Arrangementer bør opprettes på Facebook i god tid før de skal gjennomføres.

3 – Databank
Markedsføringsgruppa ønsker å opprette en felles databank for enklere deling av bilder og grafikk mellom enhetene.

4 – Logo
Markedsføringsgruppa ser fordeler ved at det utarbeides en egen logo for Sandefjordbibliotkene, til bruk i program, på plakater, på nett etc. Vi spiller forslaget videre til ledergruppa.

Erfaringer

I en sammenslåingsprosess er det om å tørre å tenke nye tanker og røske opp i gamle systemer. Dette blir dessverre mer kreven

de når det er ressursmangel og dermed lite rom for å prøve ut nye løsninger. Man har nok med å få ting til å henge sammen i det daglige.

Det vil styrke Sandefjordbibliotekene, arbeidsmiljøet og tilbudet til brukerne om flest mulig ansatte får jobbe med ting de er gode på og trives med. Det motsatte skjer hvis folk ender opp med for mange arbeidsoppgaver de mistrives med.

Det kreves tid og raushet for å omstille seg til å tenke på Sandefjordbibliotekene som én helhet. Prosessen har mange lag, og enhetene har ulike kulturer, også fordi de er av forskjellig størrelse. Involvering er viktig i denne prosessen. Folk må ikke føle at de får tredd ting nedover hodet, spesielt hvis det medfører arbeidsoppgaver man må gjøre «for andre» når man egentlig ikke har kapasitet.

Effekter av sammenslåingen

  • Sandefjordbibliotekene har fått felles programhefte.
  • Det samarbeides en del om plakater, presseomtale etc.
  • Ikke minst har gruppa gjennom sitt arbeid opprettet kontakter og blitt kjent på tvers av enhetene. Det er lagt et godt grunnlag for videre dialog og samarbeid.
  • Praksis på de tre enhetene er blitt detaljert kartlagt, og med det er grunnlaget for mer samkjøring og enhetlig markedsføring lagt.

Fremtidige effekter og arbeid videre

  • Gruppa anbefaler at markedsføringsansvar samles hos én ansvarlig eller et team, som jobber helt på tvers av enhetene i dedikert(e) stilling(er). Dette forutsetter imidlertid at ressurser omdisponeres. Gruppa vurderer at dette vil kunne gi mer effektiv og enhetlig markedsføring av Sandefjordbibliotekene.
  • Vi jobber videre med å lage en felles databank for bilder som kan brukes bredt i markedsføringssammenheng.
  • Vi jobber videre for å gi det felles programheftet et enda mer profesjonelt preg.
Reklamer

Én tanke om “Oppsummering markedsføringsgruppa”

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s