Møte i markedsføringsgruppa 29. august

Tidspunkt: Tirsdag 29. august 2017
Sted: Andebu bibliotek
Til stede: Wenche Roald Naas, Kirsten Muhle og Thomas Overvik

pingle-2

1. Markedsføring for ETT bibliotek

I hvor stor grad skal vi som jobber med markedsføring tenke Sandefjordbibliotekene under ett? Et konkret eksempel: Er det de ansatte på Sandefjord bibliotek sitt ansvar å framsnakke bibliotekenhetene i Stokke og Andebu til aviser og brukere? For framsnakker de andre bibliotekenhetene Sandefjord?

I teorien, og med utgangspunkt i de overordnede målene for sammenslåingsprosessen, synes svaret klart: Sandefjordbibliotekene er ett bibliotek, og dette skal gjenspeiles i hvordan vi tenker, jobber og fremstår utad.

I praksis, og til tross for at vi i en lengre periode har hatt felles program, er markedsføringen i dag fremdeles ikke veldig samkjørt. Vi arbeider fra hver vår tue, og kommunikasjon og samarbeid mellom enhetene er tilfeldig og improvisert. Ansvarsområdene er lite klarlagte og defineres fortsatt ut fra tilhørighet til enhet.

Noe av dette skyldes nok at det tar tid å endre hvordan den enkelte føler tilhørighet, fra ansatt på Stokke, Andebu eller Sandefjord bibliotek til å være del av Sandefjordbibliotekene. Likevel synes det å være rom for forbedringer gjennom å omorganisere markedsføringsarbeidet og klart definere ansvarsområder på tvers av enhetene.

2. Dedikert stilling for markedsføring

I tråd med ovenstående punkt er det markedsføringsgruppas oppfatning at det ideelle ville vært om én person eller et samkjørt team, som jobber på tvers av enhetene, tok seg av alle oppgaver knyttet til markedsføring av arrangementer og tilbud på Sandefjordbibliotekene.

Oppgavene som kan samles inkluderer å:

  • Lage program (allerede innført)
  • Lage plakater
  • Opprette arrangementer på enhetenes Facebook-sider
  • Legge ut arrangementer på ny felles nettside
  • Legge til arrangementer i avisenes kulturkalendre
  • Sende ut pressemeldinger
  • Sørge for annen presseomtale av tilbud og arrangementer

Markedsføringsgruppa vurderer at dette vil kunne være ressursbesparende. Det kan øke kvaliteten på markedsføringen og resultere i mer konsekvent og enhetlig fremstilling av Sandefjordbibliotekene utad.

Dette forutsetter imidlertid at det frigjøres/opprettes dedikert(e) stilling(er) med helhetlig markedsføring av Sandefjordbibliotekene som klart mandat og ansvarsområde. De som jobber med markedsføring på enhetene i dag, har ikke kapasitet til å ta på seg flere oppgaver i sine nåværende stillinger. Markedsføringsgruppa anbefaler at oppgaver tilknyttet markedsføring samles, kun hvis ansvarlig person eller team har reell kapasitet og rom til å utføre oppgaven på en tilfredsstillende måte.

Man trenger rom og ressurser for å røske opp i gamle systemer og i lengden lage en mer effektiv organisasjon. Markedsføringsgruppa er redd en slik endring kan vise seg mer utfordrende å gjennomføre i en periode med ressursmangel og nedbemanning.

Gruppas anbefaling: Oppgaver tilknyttet markedsføring av Sandefjordbibliotekenes tilbud og arrangementer samles. Dette forutsetter dedikert(e) stillinger(er) med reell kapasitet til å løse oppgavene på en tilfredsstillende måte, på tvers av enhetene.

3. Logo

Trenger/bør Sandefjordbibliotekene ha egen logo?

Det legges i dag opp til at betegnelsen «Sandefjordbibliotekene» skal brukes i programmer, på nettsider og i annen omtale av bibliotekene i nye Sandefjord kommune. En gjenkjennelig logo ville vært en tydelig markør på at de tre enhetene er ett hele og gjort det enklere å presentere Sandefjordbibliotekene på en enhetlig og konsekvent måte i markedsføringssammenheng.

På en annen side har Sandefjord kommune allerede en grafisk profil (og kommunevåpen), og Sandefjordbibliotekene er del av Vestfoldbibliotekene, som har egen logo. Kan det bli for for mye?

En logo kan bestå av bearbeidede bokstaver og/eller grafikk. Eventuelt valg av logo må kvalitetssikres og kan kreve prosfesjonell bistand. Det finnes neppe midler til dette, men kanskje noen vil gi oss en logo?

Markedsføringsgruppa ber ledergruppa ta stilling til om Sandefjordbibliotekene skal ha egen logo.

4. Programheftet

Programheftet for høsten 2017 er ute. Kirsten har gjort noen forbedringer i layouten siden sist, og sidene er gjort mer fleksible med hensyn til bildebruk. Thomas får oversendt Publisher-filen og skal komme med innspill på layout til neste hefte.

Vi spør oss også om Microsoft Publisher er det riktige programmet til dette formålet. Er det rom for å kjøpe lisenser til bedre egnet programvare?

5. Nye felles nettsider

De nye felles nettsidene til Vestfoldbibliotekene har nå vært oppe en stund. Andebu og Stokke har midlertidig fått egne sider med åpningstider og arrangementer, men skal etter hvert inn under fellessiden for Sandefjordbibliotekene.

Fellessiden for Sandefjordbibliotekene har for øyeblikket åpningstidene og arrangementene til bare Sandefjord bibliotek, mens det under fanen «Vi tilbyr» er lagt til informasjon om for eksempel transportarbeiderbiblioteket og artoteket i Stokke. Under «Informasjon for skoler, barnehager og foreldre» er det gjort plass for informasjon fra Stokke og Andebu, men disse feltene står i dag tomme. Her bør det som mangler fylles inn så fort som mulig.

Hvis det opprettes dedikert(e) stilling(er) for markedsføring, vil det være naturlig at oppgaver knyttet til markedsføring på nettsidene samles. Inntil videre er arbeidet ad hoc.

6. Bibclick og bildedatabase

Sandefjord og Stokke har i stor grad tatt i bruk Bibclick for å lage kjappe plakater etter enkle maler. Dette reduserer muligens behovet for databanken for bilder og plakater knyttet til konkrete arrangementer, som vi pratet om på forrige møte.

Det kan likevel være et poeng å ha en felles databank med bilder til markedsføringsformål, med for eksempel gode bilder av og fra ulike avdelinger, rom og tilbud på de tre enhetene.

7. Markedsføringsgruppa videre

Markedsføringsgruppa avslutter med dette sitt arbeid innenfor prosjektet «Hvordan 1+1+1 = mer enn 3». Inntil videre finner vi det likevel formålstjenlig å opprettholde gruppen for å ivareta fokuset på samkjøring mellom enhetene på dette arbeidsområdet.

Hvis det ikke blir store endringer i hvordan markedsføringsarbeid på enhetene utføres i løpet av høsten, planlegger vi å møtes igjen 9. januar 2018 kl. 09:30.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s