Oppsummering ledermøter

Oppsummering fra februar til mai

Styringsgruppa har ikke hatt møter etter januar, og saker som tidligere ville blitt tatt opp her, tas nå i stedet opp på de faste ledermøtene (med enhetsledere og seksjonsleder). Det vil ikke bli lagt ut fulle referater fra disse møtene, siden de i stor grad omhandler saker som ikke har direkte relevans til sammenslåingen og prosjektet «Hvordan 1+1+1 = mer enn 3!». Her følger imidlertid en oppsummering av sakene som vurderes som relevante.

Hus

Navn

 • Formelt i kommunen benevnes bibliotekene samlet som «Sandefjord kommune seksjon bibliotek».
 • På neste nivå kommer enhetene, som skal omtales som «Andebu bibliotek», «Stokke bibliotek» og «Sandefjord bibliotek».
 • Utad (i markedsføring, mot media, i brosjyrer og annet materiell) skal bibliotekene samlet benevnes som «Sandefjordbibliotekene».

Kurs og kompetanseheving

 • Det bør tilstrebes at alle tre enhetene er representert på kurs om angår daglig drift.
 • Kurs hvis innhold er mer spisset, kan ses i større sammenheng.
 • Deltakelse på hvert kurs må vurderes ut fra økonomi.
 • Fremover på ledermøtene skal kurs og kompetanseheving tas med som fast sak.

Pressreader

 • PressReader gir tilgang til tusenvis av aviser og tidsskrifter fra hele verden på over 70 språk.
 • Sandefjord bibliotek har PressReader allerede, og de to andre enhetene skal få.
 • Stokke bibliotek ruller ut først, deretter Andebu.

Nye nettsider Vestfoldbibliotekene og kommunens nettsider

 • Sandefjord biblioteks gamle side blir værende oppe til ny side er klar.
 • Problemstillinger som må avklares: Hvordan redigeres sidene? Hvordan skal sidene til kommunen og felles side med Vestfoldbibliotekene virke sammen?
 • Jørgen Hovde deltar i arbeidsgruppen for kommunens nettsider.
 • Jørgen Hovde og Veslemøy Grinde deltar i arbeidsgruppen for Vestfoldbibliotekenes nettsider. Jørgen koordinerer arbeidet mellom de to gruppene.
 • Eivind Ueland har anbefalt en direktekobling fra nettsidene til kommunen til den nye nettsiden til Vestfoldbibliotekene.
 • På Vestfoldbibliotekenes nettside er det ønskelig med én felles, overordnet side for «Sandefjordbibliotekene». I tillegg opprettes det undersider for hver av de tre enhetene.

Billettsalg

 • Kommunens billettsystem (som i første rekke formidler billetter til Hjertnes kino og kulturhus) skal også tas i bruk på bibliotekene/servicetorgene i Andebu og Stokke.

Spleiselag, kampanjesamarbeid

 • Kampanjesamarbeidet til Vestfoldbibliotekene er et økonomisk spleiselag mellom kommunene og fylkesbiblioteket.
 • Etter kommunesammenslåingen fremsto Sandefjords andel i spleiselaget som urimelig stor, sammenlignet med det andre kommuner av samme størrelse bidrar med. Dette ble tema på Lederforum for biblioteklederne i fylket.
 • Det ble lagt fram forslag om at andelene kommunene betaler skal beregnes ut fra folketall, ikke antall aktive bibliotek.

Artoteket i Stokke

 • Lånere av bilder må skrive under på et skjema der det gjøres klart at de selv har ansvar for å bekoste eventuelle reparasjoner av bilder.
 • I fjor var kostnadene for å reparere bilder 15.000 kroner.
 • Budsjettet for å oppdatere artoteket er på 7.000 kroner.
 • Ideelt sett burde artoteket vært omtalt i lånereglementet.
 • Forsikringer for artoteket (og Hvalfangstsamlingen) må sjekkes opp.
 • Det er foreslått å opprette et kunstregister for kommunal kunst, som kan arkiveres i et magasin eller gjøres tilgjengelig gjennom artoteket til biblioteket. Bjarne Sætre har ansvar for dette arbeidet.

Infoskjermer

 • Det kjøpes inn skjermer til Sandefjord bibliotek.
 • Det bør også kjøpes inn skjermer til Stokke og Andebu.
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s