Møte i markedsføringsgruppa 17. mars

Tidspunkt: Fredag 17. mars 2017
Sted: Andebu bibliotek
Til stede: Wenche Roald Naas, Kirsten Muhle og Thomas Overvik

_DSC0334

1.) Kartlegging av nåværende praksis

Stokke

Markedsføring av arrangement på Stokke bibliotek skjer med utgangspunkt i et detaljert skjema med konkrete datoer for når opplysninger skal legges ut på sosiale medier og plakater være klare etc.

 

Facebook

 • Arrangementet legges ut som «arrangement» én måned før det går av stabelen.
 • Utfyllende informasjon og plakat legges ut som vanlig innlegg 1-2 uker før.
 • Det postes en påminnelse på dagen for arrangementet.
 • Tidsplan-funksjonen brukes for å legge klar innlegg med ulike fremtidige publiseringsdatoer.
 • Arrangement deles også på den offisielle siden til Sandefjord kommune.
 • Facebook benyttes også til annen informasjon om biblioteket, boktips, etc.

 

Hjemmeside

 • Arrangement listes på den midlertidige kommunale nettsiden til Stokke bibliotek.

 

Instagram

 • Benyttes for en del arrangement, men ikke så regelmessig som Facebook.
 • Det postes gjerne et bilde av plakaten dagen før arrangementet.
 • Aktiviteten handler mer om synliggjøring av biblioteket og dets aktiviteter enn direkte markedsføring. Dessuten får man nyttige tips om mulige utstillinger og arrangement ved å følge andre bibliotek.

 

Massemedier

 • Pressemeldinger sendes til Byavisa Sandefjord, Tønsbergs Blad og Sandefjords blad, men det oppleves som svært tilfeldig hva som kommer på trykk.
 • Pressemeldinger sendes til NRK Vestfoldsendinga.
 • Arrangement legges til i kulturkalendrene («Hva skjer») til Tønsbergs Blad og Sandefjords Blad.

 

Plakater

 • Hanne lager plakater for arrangement for voksne. Plakatene henges opp på biblioteket. Bibliotekets venner har rodeliste og fordeler plakater rundt i Stokke.
 • Wenche lager plakater for arrangement for barn. Disse henges opp på biblioteket og distribueres i tillegg til skoler og barnehager.
 • Etter sammenslåingen har Stokke fått enkelte plakater fra Andebu bibliotek, ved gjenbruk.

 

Andebu

Facebook

 • Arrangementet legges ut som «arrangement» to uker på forhånd, oftest med bilde av plakat.
 • Det postes en påminnelse i form av et vanlig innlegg noen dager før.
 • Arrangement deles på den offisielle siden til Sandefjord kommune.
 • Facebook benyttes også til annen informasjon om biblioteket, for å opplyse om utstillinger, boktips etc.
 • Gruppen «Gratis ting å gjøre i Vestfold» blir noen ganger oppfordret til å dele arrangementene.

 

Hjemmeside

 • Den midlertidige kommunale nettsiden til Andebu bibliotek brukes ikke til markedsføring.

 

Instagram

 • Andebu bibliotek er ikke på Instagram.

 

Massemedier

 • Pressemeldinger sendes på forhånd til Tønsbergs Blad og Sandefjords Blad.
 • Det hender også at det sendes ut informasjon om arrangementet i ettertid.
 • I en periode tok Tønsbergs Blad inn det meste, men fra høsten 2016 er det blitt mindre. Sandefjords Blad tar ikke inn meldingene.
 • Arrangement legges inn i kulturkalendrene til Tønsbergs Blad og Sandefjords blad en gang i blant, men det er ikke faste rutiner på dette.
 • NRK Vestfold har også fått pressmeldinger og har laget reportasjer på noen av dem.

 

Plakater

 • Thomas lager stort sett alle plakatene.
 • Plakatene settes opp i Power Point og printes på bibliotekets skriver.
 • De fleste plakatene henges opp inne på biblioteket, i vinduene og ute i gangen. Noen få henges opp på tavler i Andebu sentrum.
 • Plakater for arrangement for barn sendes til skoler og barnehager.
 • Plakatene legges også ut på Facebook.

 

Sandefjord

Facebook

 • Arrangement legges ut som «arrangement» omtrent en måned på forhånd.
 • Arrangementene deles inn på tidslinjen kort tid før de går av stabelen, for påminnelse.
 • Noen arrangement deles på siden til Sandefjord kommune, men ikke alle. Biblioteket har svært mange arrangement og deler bare et utvalg for ikke å «spamme».
 • Facebook brukes også til enkelte andre kunngjøringer, og det deles relativt mange innlegg fra andre aktører.

 

Instagram

 • Sandefjord bibliotek er på Instagram.

 

Hjemmesider

 • Sandefjord bibliotek bruker fremdeles hjemmesiden fra før sammenslåingen. Her ligger informasjon om faste tjenester og tilbud samt liste over de kommende dagers arrangement.

 

Massemedier

 • Det komplette programmet med arrangementene på alle tre enhetene sendes til Byavisa Sandefjord og Sandefjords blad. Byavisa Sandefjord har trykket hele oversikten.
 • Pressemeldinger sendes Byavisa Sandefjord, Sandefjords blad og NRK Vestfold ved større arrangement.
 • I hovedsak betales det ikke for annonser, med unntak hvis det er noe veldig spesielt, eller hvis en samarbeidspartner betaler annonsen.

 

Programbrosjyre

 • Felles programbrosjyre for alle tre enhetene utarbeides og produseres i Sandefjord og distribueres videre til Stokke og Andebu.
 • Kirsten lager heftet i Publisher.
 • Brosjyren gjelder for én måned.
 • Opprinnelig var det meningen å lage brosjyre for to-tre måneder om gangen. Dette har vist seg vanskelig å få til med dagens rutiner for booking etc.
 • Også før sammenslåingen ble det laget månedsprogrammer i Sandefjord, med den begrunnelsen at dette var mest hensiktsmessig i en dynamisk hverdag der programmet fort kan forandre seg etter aktualitet.

 

Plakater

 • Kirsten og Beatrice lager de fleste plakatene, som oftest i Canva.
 • Noen plakater lages i rådhustrykkeriet.
 • Barneavdelingen lager sine egne plakater.
 • Plakatene henges opp av medarbeiderne, stort sett de som organiserer og har ansvar for arrangementet.
 • Det er fire-fem plasser for plakater i biblioteket og én i Hjertnes-foajéen.
 • Plakatfilene sendes til ungdomsskoler og videregående skoler, hvis arrangementet er aktuelt for dem.
 • Forsmannsenteret og noen andre eldresenter får også plakater, men ikke regelmessig.
 • Når biblioteket jobber med eksterne aktører, sørger de for at plakater og informasjon deles også i deres nettverk.
 • Biblioteket markedsfører også på «doplakater», som viser et utvalg av arrangementene. Etter sammenslåingen har arrangement i Stokke og Andebu også fått plass.

 

Annet

 • Programmet ligger i nettkalenderen til Hjertnes kino og kulturhus.
 • Programmet ligger i nettkalenderen til Visit Sandefjord.
 • Arrangementene presenteres i heftet Kino og Kulturguiden, som også inkluderer arrangement i Stokke og Andebu.
 • Arrangement for barn presenteres i heftet Barnas Kulturprogram. Det har kommet reaksjoner på at det forrige heftet bare inkluderte arrangement på Sandefjord bibliotek.
 • Det er informasjonsskjermer over skranka på biblioteket og storskjerm mot Rådhustorget.

2.) Utfordringer med programbrosjyre og bilder

Kirsten lager felles programbrosjyre med alle arrangementene på de tre enhetene med utgangspunkt i informasjon som ligger i et dokument på en felles Google Drive-konto.

Hun melder at hun litt for ofte må bruke tid på å etterlyse ting som mangler. Det er særlig en utfordring at bildene som leveres er av for lav kvalitet eller oppløsning. Ofte ender det opp med at man bruker forskjellige bilder på Facebook, i programmet og på plakater, og man kan spørre seg om man i større grad bør benytte det samme bildet hele veien?

Wenche tipser om at man lett kan finne bokomslag og annet materiell på Bibclick. Det er hennes erfaring at de ofte legger ut ting man etterlyser, på kort varsel. Stort sett er det også mulig å finne høyoppløselige omslag og forfatterportretter på nettsidene til forlaget.

Dette endrer ikke på at enhetene i Stokke og Andebu selv må ta ansvar for å skaffe tilstrekkelig gode bilder til programmet i god tid for sine egne arrangement. Dette for å hindre at den som lager programmet i Sandefjord får masse ekstra arbeid med å fremskaffe et godt nok bilde eller ender med å måtte velge en nødløsning.

I praksis kan det være vanskelig å sikre at samme bilde benyttes både i program og på plakat, siden programmet i mange tilfeller produseres en stund før man lager plakaten. Og et bilde som er fint egnet til bruk i programmet, er ikke nødvendigvis et godt utgangspunkt for en plakat.

Det viktigste er at vi alltid er bevisste på å bruke relevante, gode bilder med tilstrekkelig oppløsning, lys og skarphet.

3.) Samarbeid om plakater

I lengden bør det være et mål å få til mer samarbeid om plakater, men med dagens personalressurser tilknyttet arrangement er det ikke kapasitet til å sentralisere dette for eksempel til Sandefjord.

I utgangspunktet er derfor hver enhet ansvarlig for å lage plakater til sine egne arrangement. Samarbeid avtales fra gang til gang der dette er hensiktsmessig.

For øyeblikket synes dette spesielt relevant for Stokke og Andebu. Begge har relativt få arrangement og dessuten brukergrupper som gjør det naturlig med mye gjenbruk. Dette gjør samarbeid enkelt og oversiktlig.

4.) Databank for plakater og bilder

Arbeidsgruppa for markedsføring foreslår å opprette en databank for bilder og plakater.

 • En databank vil kunne gjøre det lettere å dele og finne bilder og plakater som kan benyttes til markedsføring ved gjenbruk av arrangement.
 • Man kan lett hente ut plakater for å markedsføre arrangement på en annen enhet.

Hvis mulig bør databanken opprettes på det nye fellesområdet på nettet. Tjenester som Google Drive er også en mulighet, men dette blir fort mer kronglete.

Plakater bør legges til i databanken så snart de er ferdige, i originalt format, sånn at de enkelt kan modifiseres. Bilder (til bruk i program og på plakater) må merkes tydelig hvis kreditering er nødvendig.

Anvendeligheten av en databank avhenger av ryddig mappestruktur og søkbare navn på filer og mapper.

5.) Pressemeldinger

Arbeidsgruppa diskuterte pressemeldinger til aviser. Er det verdt å bruke tid på dem?

Pressemeldinger, som sendes aviser med håp om forhåndsomtale eller notiser, blir ofte ikke brukt. Det oppleves som svært tilfeldig hva som kommer på trykk.

Er det verdt å ha faste rutiner for dette, når det finnes så mange andre «sikrere» og mer målrettede måter å markedsføre på, blant annet gjennom sosiale medier?

Arbeidsgruppa konstaterer at pressemeldinger ikke er et must, men at utsendelse godt kan gjøres etter skjønn.

6.) Ansvar for Facebook og Instagram

Markedsføringsgruppa finner det mest hensiktsmessig at de enkelte enhetene forsatt har selvstendig ansvar for sine egne Facebook- og Instagram-kontoer.

Det antas at enhetene i stor grad har adskilte grupper med brukere, og hver enhet kjenner sine brukere best. Facebook-sidene er i stor grad direkte rettet mot folk i bibliotekets nærmiljø, og det er viktig at de ivaretas og finner den informasjonen de trenger på siden til «sitt» bibliotek.

En felles Facebook-side for alle tre enhetene vurderes som overflødig, da hver enhet kan dele innlegg fra de andre enhetene etter skjønn. Dessuten deles informasjon fra enhetene allerede på sidene til Vestfoldibliotekene og Sandefjord kommune.

7.) Felles profil for Facebook-sidene

Det er i dag lite ved Facebook-sidene til enhetene som vitner om at de er del av en større helhet.

Markedsføringsgruppa foreslår å utarbeide en felles «profil» for Facebook-sidene til de tre enhetene.

 • Besøkende skal se at de har kommet til et «Sandefjordbibliotek».
 • Den enkleste måten ser ut til å være å lage bannere med tekst og bilder etter en felles mal.
 • Det kan også legges inn noe i beskrivelsen i høyre marg (lenker?), men her er det lite plass.

Andebu bibliotek trenger å oppdatere informasjonen på sine Facebook-sider, da åpningstider og lenke til nettside er feil.

8.) «Sandefjordbibliotekene»

«Sandefjordbibliotekene» er til en viss grad blitt tatt i bruk som en fellesbetegnelse på bibliotekenhetene i Sandefjord kommune.

Markedsføringsgruppa etterlyser en klargjøring fra Styringsgruppa rundt bruken av navnet. Er dette noe vi formelt skal kalle oss og profilere oss som? Bruken av et navn som dette bør være ryddig og ikke minst konsekvent.

Hvis vi først går for å bruke navnet, bør det gjenspeiles i alt fra programbrosjyrer til Facebook til hvordan vi presenterer oss i media, for eksempel ved trykking av komplette programoversikter i aviser.

9.) Opprettelse av arrangement på Facebook

I Kommunikasjonsstrategi for bruk av sosiale medier i Vestfoldbibliotekene av juni 2016 anbefales det å starte markedsføringen på Facebook én måned i forkant ved å opprette et «arrangement».

Dette praktiseres i Stokke og Sandefjord, mens Andebu bibliotek ofte ikke har opprettet arrangementet før et par uker før.

Arrangement bør opprettes i god tid, slik at listen over kommende arrangement gir et komplett bilde over hva som skjer på enheten de kommende ukene. Alle enhetene bør prøve å ligge omtrent en måned i forkant.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s