– Sandefjord må løfte blikket

Jo visst er det forståelig at oppmerksomheten vendes innover mot de lokale prosessene ved en kommunesammenslåing. Men bibliotekene må ikke glemme å tenke helhetlig, påpeker fylkesbiblioteksjef Unni Minsås, som oppfordrer det sammenslåtte biblioteket i nye Sandefjord til å løfte blikket og tenke helhetlig utvikling i et regionalt perspektiv.

Reklamer
_DSC0131
– SE OPP: Fylkesbiblioteksjef Unni Minsås (t.v.) og Fylkesbibliotekets rådgiver Vigdis Gjelstad Jakobsen oppfordrer bibliotekene i Sandefjord til å løfte blikket.

Sasbib-bloggen møtte fylkesbiblioteksjef Unni Minsås og rådgiver Vigdis Gjelstad Jakobsen på Fylkesbiblioteket for en prat om de store linjene. I Vestfold er det nye kommunekartet klart, og de bibliotekene som snart vil ligge i samme kommune, er godt i gang med prosesser og samarbeid. Samtidig ser Fylkesbiblioteket fram mot de store landskapsendringene som vil inntreffe når Vestfold og Telemark blir én region fra 2020.

Sterkere bibliotekenheter

Med kommunereformen forsvinner alle de i folketall små kommunene i Vestfold, og med dem også de små, selvstendige bibliotekene.

– Den umiddelbare følgen av kommunereformen er samlet sett et større og sterkere bibliotekmiljø. Det jevner seg ut, sier Minsås.

Vestfold hadde 14 kommuner og 13 folkebibliotek i 2016. Fra 2020 er det bare seks kommuner og seks hovedbibliotek igjen, men alt tyder på at de små bibliotekene vil fortsette som avdelinger eller filialer i de nye kommunene.

Bibliotekene i forkant

– Vi jobber allerede opp mot bibliotekene ut fra den nye kommunestrukturen, forteller Minsås.

For eksempel rådet Fylkesbiblioteket Lardal bibliotek til å gå sammen med Larvik bibliotek allerede i fjor , vel i forkant av kommunesammenslåingen, som trer i kraft fra neste år. Lardal har nå felles biblioteksjef med Larvik.

– De minste bibliotekene sliter med å ansette stabil arbeidskraft, på grunn av små stillingsressurser, og det blir problematisk å holde stabilt åpent, forklarer Minsås.

Også Hof og Holmestrand har fått felles biblioteksjef. Kommunene slår seg sammen fra 2018, med Sande som sannsynlig tredje partner. Fortsett å lese «– Sandefjord må løfte blikket»

Arbeidsgruppe for arbeidsorganisering

Består av:

 • Anette Østad (Sandefjord)
 • Hanne Ottoson (Stokke)
 • Jørgen Hovde (Andebu)

Oppdrag:

 • De tre enhetslederne skal kartlegge praksis på de tre bibliotekene.
 • Deretter skal de finne fram til ens praksis for hele seksjonen, der det er nødvendig og hensiktsmessig. Enkelte ansvar blir liggende hos enhetene.
 • Foreslått ens praksis skal så drøftes med HR-avdelinga, for å avklare om den er innenfor avtaleverket.
 • Deretter skal fagforeningene drøfte forslaget.

Elementene gruppa skal drøfte inkluderer, men er ikke avgrenset til:

 •  Arbeid mot ufrivillig deltid
 • Arrangementer
 • Fleksitid og fleksibilitet (kjernetid osv.)
 • Lesetid
 • Hva som skal være ansvar hos enheten, og hva må være ens i seksjonen.

Møte i markedsføringsgruppa 17. mars

Tidspunkt: Fredag 17. mars 2017
Sted: Andebu bibliotek
Til stede: Wenche Roald Naas, Kirsten Muhle og Thomas Overvik

_DSC0334

1.) Kartlegging av nåværende praksis

Stokke

Markedsføring av arrangement på Stokke bibliotek skjer med utgangspunkt i et detaljert skjema med konkrete datoer for når opplysninger skal legges ut på sosiale medier og plakater være klare etc.

 

Facebook

 • Arrangementet legges ut som «arrangement» én måned før det går av stabelen.
 • Utfyllende informasjon og plakat legges ut som vanlig innlegg 1-2 uker før.
 • Det postes en påminnelse på dagen for arrangementet.
 • Tidsplan-funksjonen brukes for å legge klar innlegg med ulike fremtidige publiseringsdatoer.
 • Arrangement deles også på den offisielle siden til Sandefjord kommune.
 • Facebook benyttes også til annen informasjon om biblioteket, boktips, etc.

 

Hjemmeside

 • Arrangement listes på den midlertidige kommunale nettsiden til Stokke bibliotek.

 

Fortsett å lese «Møte i markedsføringsgruppa 17. mars»

Temperaturmåling i Andebu

Hvordan oppleves sammenslåingsprosessen blant de ansatte på Andebu bibliotek?

Sammenslåingsprosessen berører mange ulike mennesker med forskjellige ståsteder og forventninger, som har hatt ulike erfaringer og opplevelser av den. Sasbib-bloggen har prøvd å ta temperaturen på sammenslåingen, slik den oppleves akkurat nå på de tre enhetene. Tidligere i vinter har vi snakket med de ansatte på bibliotekene i Sandefjord og Stokke. Nå avslutter vi runden med to intervjuer av ansatte på Andebu bibliotek.

_DSC0035

Med bare 2,12 årsverk fordelt på fire stillinger er Andebu bibliotek den klart minste bibliotekenheten i nye Sandefjord kommune. Det har gjort den sårbar i sammenslåingsprosessen, mener Hanne Møyland, som med sin halve stilling har ansvar for hele voksenavdelingen.

 Uforutsigbart og sårbart

– Arbeidshverdagen er blitt langt mer uforutsigbar. Jørgen er mye borte i forbindelse med prosessen, og det er naturlig og forståelig. Men fordi vi er så få, blir sårbarheten fort merkbar, sier Hanne.

Det er bare enhetsleder Jørgen Hovde som har 100% stilling. De resterende 1,12 årsverkene er fordelt på tre mindre stillinger.

– Hvis det i tillegg er fravær på grunn av sykdom, blir det lett at alt kollapser fordi vi ikke har flere å spille på. Det er også et problem at informasjon og beskjeder ikke når fram.

Men signalene er at biblioteket, til tross for planer om utvidede åpningstider, ikke kan regne med noen økning i bemanningen, konstaterer Hanne.

– Vi ønsker virkelig å yte god service og gi brukerne våre et godt tilbud, men det skal holde hardt når jeg vet hvor sårbare vi er fra før…! Vi har et veldrevet bibliotek som vi er stolte av, og vi får til mye her, med arrangement og formidling i tillegg til den grunnleggende bibliotekdriften. Men som det er nå, avhenger alt for mye av samvittighet og lojalitet. Fortsett å lese «Temperaturmåling i Andebu»