Ser mulighetene i sammenslåingen

Denne reportasjen ble opprinnelig skrevet for Bibliotek-Systemers infobrev. Du kan lese bladet i sin helhet her.

Biblioteksjefene kastet ikke bort tiden da det ble klart at kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord skulle slås sammen fra 2017. De tok kontroll over egen prosess og begynte straks å jobbe for at 1+1+1 skulle bli mer enn 3.
ny-kommune-alt-2-copy
NY KOMMUNE: Enhetsleder Jørgen Hovde og seksjonsleder Bjarne Sætre med kommunevåpenet til nye Sandefjord kommune.

Vestfold, januar 2017. Andebu kommune finnes ikke lenger, men Andebu bibliotek står fortsatt, tilsynelatende nesten besyndelig uberørt. Om en time, når dagens første besøkende kommer inn fra vinterkulda, vil de kanskje tenke over at bare omrisset og skruehullene henger igjen på veggen etter det gamle kommunevåpenet. Ellers er alt som før. På overflaten.

De endringsvillige

Så… er det alt? Får ikke sammenslåingen andre følger for det lille biblioteket ved åkerkanten, lilleboren med bare 2,12 årsverk mot Sandefjord biblioteks 17?

Joda. For selv om både revolusjon og undergang har uteblitt og mye fortsetter som før, er forandringene på vei. Både små og store. Noen knapt merkbare for brukerne, mens andre kanskje vil omdefinere deres forhold til biblioteket. Men målet er at de skal være til det bedre.

– Bibliotekene er endringsdyktige og endringsvillige. De speiler samtiden og evner å møte utfordringer, for de er ikke museale institusjoner. Dette kommer vi til å klare, sier Bjarne Sætre, rykende fersk seksjonsleder for nye Sandefjord kommunes tre bibliotek. Fortsett å lese «Ser mulighetene i sammenslåingen»

Reklamer

Møte i arrangementsgruppa 17. februar

Tidspunkt: Tirsdag 17. februar 2017
Sted: Stokke bibliotek
Til stede: Hanne Ottoson, Inger Sofie Frog Austnes, Kirsten Muhle  og Jørgen Hovde

_dsc0331-copy

1. Referat

Referatet fra forrige møte ble gjennomgått.

2. Arenamidler

Bibliotekene i Sandefjord kommune har fått tildelt 400.000 kroner i arenamidler fra Nasjonalbiblioteket. Midlene deles i to.

  • 200.000 kroner skal gå til arrangement på alle tre enhetene. Den samlede arrangementsgruppa styrer over disse pengene. Midlene skal brukes til å styrke aktiviteten i Andebu og Stokke i forhold til tidligere år samt opprettholde aktiviteten i Sandefjord.
  • 200.000 er øremerket arenautvikling/ombygging, først og fremst i Sandefjord. Bibliotekenheten i Sandefjord styrer over denne potten. Arrangementsgruppas medlemmer fra Sandefjord og andre som jobber med prosjektet, avklarer bruken nærmere med bibliotekets ledelse.

Fortsett å lese «Møte i arrangementsgruppa 17. februar»

Temperaturmåling i Stokke

Hvordan oppleves sammenslåingsprosessen blant de ansatte på Stokke bibliotek?

Sammenslåingsprosessen berører mange ulike mennesker med forskjellige ståsteder og forventninger, som har hatt ulike erfaringer og opplevelser av den. Sasbib-bloggen har prøvd å ta temperaturen på sammenslåingen, slik den oppleves akkurat nå på de tre enhetene. Sist snakket vi med ansatte på Sandefjord bibliotek. Denne gangen har vi vært i Stokke og pratet om prosessen og hvordan sammenslåingen har påvirket arbeidshverdagen.

anita2

Anita Klophmann er i sitt rette element blant billedbøkene i barneavdelingen. Hun jobber med de yngste brukerne av biblioteket og driver blant annet med formidling mot barnehagene. Hun mener bibliotekene har vært spart for mye av den usikkerheten en del andre kommunalt ansatte har kjent på under sammenslåingen.

– Vi er blitt spart for mye her på biblioteket. Vi får fortsette med de samme kollegene på samme arbeidsplass, og det er jeg glad for. Jeg har merka det har vært mer usikkerhet i forbindelse med sammenslåingen i andre seksjoner, men her har vi vært veldig skjerma, sier Anita.

Men brukerne har selvsagt lurt på hva som vil skje med biblioteket deres:

– Og da har vi svart at vi fortsatt skal være her, at dette blir positivt for Stokke, og at i lengden skal dette hjelpe oss til å få til enda mer, forteller Anita, som er optimistisk med tanke på fremtiden og glad for de nye kollegene i Sandefjord og Andebu:

– Etter hvert tror jeg folk vil få opp øynene for alt vi kan få til sammen. Men det forutsetter også at politikerne ser det, sånn at vi får ressursene vi trenger. Alt avhenger av det. Fortsett å lese «Temperaturmåling i Stokke»

Arbeidsgruppe for formidling

Består av:

  • Inger Sofie Frog Austnes (Sandefjord)
  • Hege Marie Strand (Andebu)
  • Hilde Anvik (Stokke)

Oppdrag:

  • Gruppa skal kartlegge nåværende formidlingsaktivitet på de tre enhetene.
  • Deretter skal den anbefale en modell, gjerne med flere alternativer, for hvordan formidlingsaktiviteten i den nye kommunen best kan organiseres.

Temperaturmåling i Sandefjord

Hvordan oppleves sammenslåingsprosessen blant de ansatte på den største av bibliotekenhetene i nye Sandefjord kommune?

Nye Sandefjord er et faktum, og selv om mye gjenstår og 2017 er blitt erklært som et overgangsår, har prosessen med sammenslåing mellom bibliotekene i kommunen pågått en god stund. I løpet av denne tiden har den berørt mange ulike mennesker med forskjellige ståsteder og forventninger, som har hatt ulike erfaringer og opplevelser av den. Sasbib-bloggen har forsøkt å ta temperaturen på sammenslåingen, slik den oppleves akkurat nå på de tre enhetene. Først ut er Sandefjord bibliotek. I uformelle samtaler med fem av de ansatte har vi snakket både fokusert og springende, alvorlig og løst og lett, rundt spørsmål som: «Hvordan har sammenslåingen påvirket din arbeidshverdag?» «Hvilke følger og muligheter tror du sammenslåingen vil føre med seg i det lange løp?» Og «hvordan har du opplevd selve prosessen? Er det noe du har savnet?»

_dsc0013
Veslemøy Grinde (t.v.) og Chantal Søgaard jobber i skranken denne dagen.

Rett innenfor skranken møter vi Chantal Søgaard og Veslemøy Grinde. Akkurat nå står Veslemøy med en bunke høyst analoge bøker i hendene, men som bibliotekets ansvarlige for bibliotek- og IT-systemer, er det det digitale som preger hennes forhold til sammenslåingsprosessen.

– I all hovedsak synes jeg ikke sammenslåingen har påvirket hverdagen min på biblioteket så veldig, men vi er jo tidlig i 2017 enda, så… Og når det gjelder system, er det mye som skal skje, sier Veslemøy.

Som medlem i arbeidsgruppa for system, er hun med på å planlegge overgangen til et felles biblioteksystem for alle tre enhetene. Dette innebærer at Stokke og Andebu skal bytte fra Mikromarc til Bibliofil.

– Men det blir endringer for oss i Sandefjord også. Det er forskjell på å være alene og på å skulle dele systemet med to andre bibliotek. Så også vi kommer til å måtte tilpasse oss og lære en del nytt. Det er ikke alt alle her kommer til å merke like godt – men det kommer jeg til å gjøre, legger hun til. Fortsett å lese «Temperaturmåling i Sandefjord»

Møte i styringsgruppa 27. januar

Det opprettes nye arbeidsgrupper for markedsføring / sosiale medier og samlingsutvikling. Bli kjent-gruppa skal planlegge flere tiltak for å knytte bånd på tvers av enhetene.

Tidspunkt: Fredag 27. januar 2017
Sted: Andebu bibliotek
Til stede: Anette Østad, Hanne Ottoson og Jørgen Hovde

hus

Anette, Hanne og Jørgen utgjør også mediegruppa, og den første saken angår denne.

1.) Registrering i BaseBibliotek

På grunn av ny organisering etter sammenslåingen skal bibliotekenhetene registreres på nytt i BaseBibliotek, Nasjonalbibliotekets adressekatalog for norske bibliotek og deres utenlandske fjernlånsforbindelser.

Jørgen har vært i kontakt med BaseBibliotek for å oppklare hvordan veiledningen for registrering skal tolkes. Fortsett å lese «Møte i styringsgruppa 27. januar»