Møte i arrangementsgruppa 16. desember

Tidspunkt: Fredag 16. desember
Sted: Stokke bibliotek
Til stede: Beatrice Tessmer, Hanne Ottoson og Jørgen Hovde

morke-skygger-copy

1. Utstilling, søppelplukkerlaget

  • Sandefjord søppelplukkerlag skal ha utstilling på Sandefjord bibliotek i april.
  • Utstillingen kan også være aktuell for enhetene i Stokke og Andebu, men på grunn av plassbegrensninger må det nødvendigvis bli snakk om mindre versjoner.
  • Søppelplukkerlaget koordinerer arbeidet selv.

2. Program

  • Arrangementsgruppa gikk gjennom programmet for desember og januar. Her er det listet arrangementer for alle tre enhetene.
  • Arrangementsgruppa drodlet om arrangementer fremover.
  • Det nye programmet skal være klart til 10. januar 2017.
  • Alle enhetene har allerede en del arrangementer klare for februar og mars.

Fortsett å lese «Møte i arrangementsgruppa 16. desember»

Reklamer

Møte i systemgruppa 16. desember

Tidspunkt: Fredag 16. desember
Sted: Stokke bibliotek
Til stede: Veslemøy Grinde, Jørgen Hovde og Wenche Roald Naas

bibl

1. Referat

Referatet fra forrige møte ble gjennomgått.

2. E-post

Det er opprettet nye e-postadresser for bibliotekenhetene i Stokke og Andebu.
Stokke bibliotek: stokkebib@sandefjord.kommune.no
Andebu bibliotek: andebubib@sandefjord.kommune.no

Sandefjord bibliotek beholder sin gamle adresse: bibliotek@sandefjord.kommune.no

De ansatte i Andebu og Stokke får e-postadresser på samme form:
[fornavn].[etternavn]@sandefjord.kommune.no.

De gamle adressene blir uvirksomme fra 1. januar 2017. Det blir ikke noen overlapp-periode. Systemgruppa undrer på om dette er riktig, siden vi jo er en offentlig institusjon. Fortsett å lese «Møte i systemgruppa 16. desember»

Møte i styringsgruppa 6. desember

Tidspunkt: Tirsdag 6. desember
Sted: Sandefjord bibliotek
Til stede: Anette Østad, Hanne Ottoson, Jørgen Hovde, Hans Gjærløw og Bjarne Sætre

stempel-og-kort

1. Referat og meldinger

Referatet fra forrige møte ble gjennomgått.

Styringsgruppa snakket om status for kommunesammenslåingen. Lokalisering var det sentrale punktet, men for bibliotekets del er dette av mindre betydning, siden de ansatte fremdeles skal jobbe der de er i dag.

Det kan imidlertid ha betydning for lokalene våre at servicetorgene legges til bibliotekene.

2. Servicetorg

Styringsgruppa avventer mer informasjon om servicetorg-funksjonen.

Servicetorgene vil påvirke lokaliseringsdiskusjonen.

3. Konvertering og sammenslåing av system

Vi avventer prøveuttrekk fra Micromarc-databasene til bibliotekenhetene i Andebu og Stokke. Ifølge Bibits skal dato for prøveuttrekk settes innen 16. desember.

Oppdatering: Prøveuttrekk er nå foretatt fra Andebus database.

Fortsett å lese «Møte i styringsgruppa 6. desember»

Møte i mediegruppa 30. november

Fra nyttår tar Sandefjord bibliotek imot alle kulturfondbøker for voksne.

Tidspunkt: Onsdag 30. november
Sted: Sandefjord bibliotek
Til stede: Anette Østad, Hanne Ottoson og Jørgen Hovde

image1

1. Innkjøp

Jørgen refererte fra Trondheim folkebibliotek, som har gått bort fra bokvalgsmøter og i stedet gitt noen få personer ansvar for innkjøp. Mediegruppa finner det interessant å observere hvilke fordeler og ulemper dette medfører.

2. Kulturfondbøker voksen

Sandefjord bibliotek skal ta imot alle kulturfondbøker og katalogisere dem.

På sikt, når biblioteksystemene er slått sammen, må det fortløpende vurderes om også andre oppgaver i forbindelse med klargjøring skal flyttes til Sandefjord, for eksempel å legge eksemplar på katalogposten, sette på strekkode og merke bøkene.

Vedtak
Fra 1. januar 2017 mottas Kulturfond-bøker i Sandefjord. Sandefjord får ansvar for å bestemme hvilke bøker som skal sendes til bibliotekene i Andebu og Stokke.

Andebu ønsker i hovedsak bare bøker som antas at ikke blir hyllefyll
Stokke ønsker at det smaleste skal sorteres ut.

3. Kulturfondbøker barn

Hvis vi etter sammenslåingen får samme antall sett med kulturfondbøker for barn som i 2016, sendes bøkene (som nå) direkte til enhetene. Vi vurderer i løpet av 2017 om det vil være hensiktsmessig med andre rutiner.

Det er noe usikkert hvor mange sett vi vil motta etter sammenslåingen. Jørgen undersøker dette med Kulturrådet.