Møte i styringsgruppa 8. november

Tidspunkt: Tirsdag 8. november
Sted: Sandefjord bibliotek
Til stede: Anette Østad, Bjarne Sætre, Hanne Ottoson, Hans Gjærløw og Jørgen Hovde

kassert

1. Meldinger

Prosjekt – Pusterommet
Anette refererte fra styringsgruppa for prosjektet Pusterommet, som vil at det skal løftes fram politisk at det jobbes med prosjektet. Hans Gjærløw og Bjarne Sætre tar opp med kommunalsjef Siri Fristad Mathisen at det er ønskelig å legge frem en orienteringssak for kulturutvalget.

Politiske føringer og administrasjon
Det signaliseres at det i den nye kommunen kan bli et større skille mellom politikerne og administrasjonen. Administrasjonen blir trolig delegert et tydelig og stort mandat til å jobbe selvstendig etter de politiske føringene som blir gitt. Det er ønskelig med få referatsaker, og fortrinnsvis skal bare saker av større karakter, der det er behov for politiske avgjørelser, behandles på politisk nivå. Styringsgruppa forstår dette som foreløpige tanker og avventer med spenning hvordan forholdet til administrasjonen og politikerne utvikler seg videre.

2. Felles biblioteksystem

Stokke bibliotek og Andebu bibliotek har sendt oppsigelser på Micromarc til Bibliotekenes IT-senter. Vi avventer dato for prøveuttrekk til Bibliofil-utvikler Bibliotek-Systemer AS, så prosessen med konvertering og overgang til felles biblioteksystem kan komme i gang.

3. Arbeidsgrupper

En utfordring alle må ha i bakhodet i det videre arbeidet i gruppene:
– Hvordan kan vi frigjøre ressurser?
– På hvilke måter åpner sammenslåingen for at bibliotekenhetenes oppgaver kan løses mer effektivt?

Se egne referat fra arbeidsgruppene:

4. Arbeidsgruppe for arbeidsorganisering

Det settes ned en nye arbeidsgruppe som skal jobbe med arbeidsorganisering. Denne består av Jørgen Hovde (Andebu), Hanne Ottoson (Stokke) og Anette Østad (Sandefjord). Bjarne Sætre vil delta når han har anledning.

Arbeidsgruppa skal se på:

  • Arbeidstider
  • Turnus, herunder problematikk rundt lørdagsvakter
  • Kompensasjonsordninger
  • Jobbing på tvers av enhetene

Det må bemerkes at flere av de ovennevnte forholdene blir behandlet på overordnet nivå.

5. Servicetorg

Det signaliseres fra administrasjonen at servicetorgfunksjonen i Andebu og Stokke sannsynligvis legges til bibliotekene. Servicetorgene skal kun yte tjenester til brukerne og ikke ha arbeidsoppgaver for administrasjonen. De vil trolig få form som informasjonstorg med en viss grad av digitalt fokus. Bibliotekansatte skal ikke veilede utover sitt kompetanseområde, for eksempel ved utfylling av skjema eller i forbindelse med beslutninger brukerne skal ta. De kan imidlertid, som de allerede gjør, hjelpe brukerne med å finne oppslagsverk i forhold til for eksempel lover og forskrifter.

Hans Gjerløw og Bjarne Sætre, som sitter i prosjektgruppa som utreder servicetorg, jobber med å tydeliggjøre for gruppa hva det innebærer å drive et bibliotek.

Styringsgruppa er spente på hvilke funksjoner som vil legges til servicetorgene.

Spørsmål:
– I hvilken grad og hvordan kan biblioteket forberede seg på servicetorgfunksjonen?
– På hvilke måter kan biblioteket og servicetorget utfylle og styrke hverandre?

6.  Felles biblioteksystem i Vestfold

Koordinert og støttet av Fylkesbiblioteket har Vestfoldbibliotekene satt i gang en prosess med felles anbud på biblioteksystem. Biblioteket i nye Sandefjord deltar ikke direkte i samarbeidet, men Jørgen Hovde er med som observatør.

Styringsgruppa ønsker at det i kravspesifikasjonen holdes åpent for at nye Sandefjord kan bli med med i prosessen på et senere tidspunkt.

Etter diskusjon ønsker vi ikke å være pilotkunde, da Vestfoldbibliotekenes prosess blir den første i landet der mellomstore kommuner gå sammen om felles biblioteksystem.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s