Møte i styringsgruppa 27. september

Det opprettes en egen arbeidsgruppe for innkjøp, og det går mot meråpent bibliotek i Andebu.

Reklamer

Tidspunkt: Tirsdag 27. september
Sted: Sandefjord bibliotek
Til stede: Anette Østad, Bjarne Sætre, Hans Gjerløw, Hanne Ottoson og Jørgen Hovde

bokhylle02

1. Biblioteksystem – nye Sandefjord og Vestfold

  • Bibliotekene i Vestfold ønsker å sette i gang en prosess med felles anbud på biblioteksystem. Fylkesbiblioteket koordinerer og støtter arbeidet.
  • Nye Sandefjord har allerede kommet godt i gang med sin prosess. Derfor vurderer styringsgruppa at det ikke er aktuelt for biblioteket i nye Sandefjord å gå inn i et slikt samarbeid.
  • Samtidig er vi spente på arbeidet med felles anbud, og ønsker å følge med på prosessen. Vi er særlig interessert i hovedargumentene for samarbeidet og hva det vil ha å si for biblioteksøk og den nye felles nettsida.
  • Jørgen skal delta på det første møtet om dette på vegne av dagens SAS-bibliotek og nye Sandefjord.

2. Fylkesbibliotekets ønsker om innspill

Fylkesbiblioteket etterspurte innspill fra nye Sandefjord på kompetansekartlegging og låneveier for biblioteksøk.

Vår samlede vurdering er at vi ønsker kompetansehevning på arrangørkompetanse, stedsledelse og foto.

  • Arrangørkompetanse: Hvordan profesjonaliserer vi arbeidet, for eksempel når det gjelder det juridiske og kontakter?
  • Foto: Vi ønsker å heve vår praktiske forståelse av hva gode bilder er og hvordan fotografier kommuniserer med mennesker, spesielt på sosiale medier.
  • Stedsledelse og stedsutvikling: Kommunalområdet som seksjon bibliotek ligger under, har som overordnet mål å jobbe med stedsutvikling. Derfor ser vi det som en viktig oppgave også for biblioteket.

Vi noterer oss at kodalingen Roald Nomme skriver bok om stedsledelse i et bygdeperspektiv. Vi følger spent med på prosjektet.

3. Arbeidsgruppe for innkjøp

Det opprettes en arbeidsgruppe for innkjøp og mottak av bøker og annet materiell.

Det er naturlig at denne gruppa består av dem som har best oversikt. Anette Østad, Hanne Ottoson og Jørgen Hovde går inn i gruppa. Gruppa skal kartlegge dagens praksis og komme med anbefalinger for området.

Jørgen skal på vegne av arbeidsgruppa kontakte Biblioteksentralen for å avklare medievalg, oppsigelsestid og annet vi må ta hensyn til.

4. Oppdatering arbeidsgrupper

Det foreligger egne referater fra arbeidsgruppene. Under følger oppklaringer og tilføyninger.

Arbeidsgruppe for system:
– Andebu bibliotek og Stokke bibliotek sier opp Mikromarc i løpet av de nærmeste dagene.
– Vi ser det riktig å gjøre færrest mulig tilpasninger i katalogdata. Hans og Anette skal ha oppklaringsmøte med Veslemøy om dette i  Sandefjord.
– Det vil være en del kostnader med overgangen til Bibliofil. Disse legges fram som investeringer av Bjarne og Hans.

Arbeidsgruppe for arrangement:
– Gruppa søker i disse dager om arenamidler.
– Det utarbeides ett felles program for hele kommunen fra 1. januar. Dette skal være for to måneder av gangen. På den måten blir vi fleksible og kan holde oss aktuelle.
– 100.000 kroner flyttes fra nye Sandefjords samlede mediebudsjett til arrangementer, som et grep for å få en fastere ramme å bruke på arrangementer.
– Kristin Muhle (Sandefjord) blir med i arrangementsgruppa framover.

Bli kjent-gruppa
– Se eget referat.

5. Meråpent i Andebu

Styringsgruppa mener det i første omgang er naturlig å satse på meråpent (selvbetjent bibliotek) i Andebu. Dette vil styrke tilbudet i Andebu. Biblioteket her krever også minst tilrettelegging for å bli meråpent. Å gjøre Andebu til et meråpent bibliotek blir derfor det første satsningsområdet for biblioteket i nye Sandefjord. Med dette tiltaket viser vi også at vi er opptatt av stedsutvikling og å styrke periferien i den nye kommunen, i tråd med føringene fra politikerne.

Meråpent vil på sikt også være aktuelt i Stokke, men det vil kreve mer tilrettelegging. Derfor vil det komme i en senere omgang.

6. Servicetorg

Hans og Bjarne deltar i en gruppe nedsatt av rådmannen, som utreder servicetorg. Den kartlegger hva servicetorg er og hvilke funksjoner som kan legges til hit.

Bibliotekets utgangspunkt er at dette er veldig spennende, og at mange funksjoner kan kombineres med bibliotek. Om bibliotekene skal kombineres med servicekontor, vurderer vi det til at det må følge med ressurser som tilsvarer oppgavene.

Vi avventer Hans’ og Bjarnes arbeid på feltet.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s