Møte i arrangementsgruppa 9. september

Arrangementsgruppa har kartlagt nåværende praksis og legger frem sine første anbefalinger

Reklamer

Tidspunkt: Fredag 9. september
Sted: Stokke bibliotek
Til stede: Beatrice Tessmer, Jørgen Hovde og Hanne Ottoson

image1

1.Klargjøring av mandat

Møtet ble startet med en klargjøring av oppgavene og mandatet som ligger til grunn, som definert av styringsgruppa.

2. Kartlegging av nåværende praksis

Sandefjord:


Praktisk / lokalitet

  • Det er stoler til 150 besøkende.
  • «Litteraturhjørnet» blir brukt til arrangementer, der utstyret rigges frem og tilbake. Det er investert i moderne lydutstyr, som styres gjennom en iPad/miksepult. Ikke alle har fått opplæring i å bruke det nye utstyret, men på sikt skal flere mestre det.
  • Det jobbes med en løsning der utstyret er fastmontert i taket, sånn at man slipper å rigge frem og tilbake.

 

Fortsett å lese «Møte i arrangementsgruppa 9. september»

Møte i systemgruppa 23. august

Tidspunkt: Tirsdag 23. august
Til stede: Jørgen Hovde, Veslemøy Grinde og Wenche Roald Naas

image2

Anbefalingene i det følgende referatet er ikke endelige, men et tidlig utkast på hva vi tror blir anbefalingen.

1.) Arbeidsgruppas oppgaver

  • Arbeidsgruppa skal komme med en anbefaling for prosessen med å samkjøre biblioteksystemene.
  • Arbeidsgruppa skal anbefale løsninger på forskjellig praksis og utfordringer i forbindelse med konverteringa.
  • Der det er mulig og naturlig skal det også presenteres alternative løsninger i tillegg til den anbefalte.

Fortsett å lese «Møte i systemgruppa 23. august»

Møte i styringsgruppa 6. september

Møte med halv styringsgruppe
Tidspunkt: Tirsdag 6. september
Til stede: Hans Gjerløw og Jørgen Hovde

Bjarne Sætre og Hanne Ottoson var opptatt i et annet møte.

_dsc0120

1.) Rolleavklaring

Enhetslederne for de tre bibliotekene i nye Sandefjord er på plass. Til nå har mandatet til å danne et nytt bibliotek ligget hos de tre nåværende biblioteksjefene: Hans Gjerløw, Jørgen Hovde og Hanne Ottoson. I tillegg er den nye seksjonslederen Bjarne Sætre også blitt inkludert i styringsgruppa.

Nåværende biblioteksjef i Sandefjord Hans Gjerløw blir seksjonsleder for kultur i den nye kommunen og trekker seg derfor litt tilbake i arbeidet med å danne det nye biblioteket. Han vil fortsatt delta på styringsgruppemøtene og i kartleggingen av nåværende praksis på sitt bibliotek, men avgjørelser om det fremtidige biblioteket skal ligge hos seksjonsleder og enhetslederne.

Anette Østad, som nylig ble ansatt som enhetsleder for biblioteket i Sandefjord, trer inn i styringsgruppa. Fortsett å lese «Møte i styringsgruppa 6. september»

Enhetslederne ansatt

Anette Østad blir enhetsleder for biblioteket i Sandefjord.

14231243_10209265827618751_7131553029419282069_o
ENHETSLEDERE: Fra venstre: Anette Østad, Jørgen Hovde, seksjonsleder Bjarne Sætre og Hanne Ottoson.
FOTO: SYNNØVE VIKSAND JOHNSON

Bibliotekene i nye Sandefjord blir organisert under en felles seksjonsleder (Bjarne Sætre), og på hvert bibliotek vil en enhetsleder ha det daglige ansvaret.

Anette Østad, som i dag er avdelingsleder for voksenavdelingen på Sandefjord bibliotek, blir enhetsleder for biblioteket i Sandefjord.

Jørgen Hovde, nåværende biblioteksjef i Andebu, blir enhetsleder i Andebu. Hanne Ottoson, nåværende biblioteksjef i Stokke, blir enhetsleder i Stokke.

– Både samlet og enkeltvis bidrar de med den nødvendige kompetanse som trengs til å gjøre bibliotekene til aktører i utvikling av steder. De vil sørge for at brukerne av bibliotekene fortsatt vil ha tilgang til et mangfold av tilbud og tjenester av høy kvalitet, sier en strålende fornøyd seksjonsleder Bjarne Sætre til informasjonsavdelingen i Sandefjord kommune.