Møte i styringsgruppa 21. juni

Tidspunkt: Tirsdag 21. juni
Til stede: Hanne Ottoson og Hans Gjerløw, Jørgen Hovde og Bjarne Sætre.

Merkelapper

Møtereferat

1.) Purregebyr

Styringsgruppa har bestemt at purresatsene som i dag er i bruk på Sandefjord bibliotek, skal være gjeldende for alle avdelingene etter sammenslåingen. Dette vil medføre en økning i satsene for Andebu og Stokke.

Det praktiseres i dag ulike intervaller for purring på de tre bibliotekene. Arbeidsgruppa for system skal kartlegge de forskjellige prosessene knyttet til purringer og komme med en anbefaling for samkjøring av rutiner i løpet av høsten.

2.) Lånereglement

Styringsgruppa har besluttet at dagens lånereglement skal beholdes etter sammenslåingen, da bibliotekene i både Andebu, Stokke og Sandefjord bruker Vestfoldbibliotekenes felles låneregler.

Sandefjord bibliotek har en lokal regel på at de forbeholder seg retten til å sette et maks antall hjemlån. Stokke bibliotek har en regel om at kunstsamlingen bare kan lånes ut til innbyggere i Stokke kommune.

Regelen om maks antall hjemlån videreføres etter sammenslåingen.Hjemlån fra kunstsamlingen på Stokke bibliotek vil være forbeholdt innbyggere i nye Sandefjord kommune.

3.) Samkjøring av system med skolene

Samkjøringen av systemene til folkebibliotekene og skolene er i dag organisert forskjellig i de tre kommunene:

  • I Andebu har biblioteket og skolene felles synlig katalog og låneregister, med synlige eksemplarer. (Men skolene ser ikke bibliotekets låneregister.)
  • I Sandefjord ser skolene katalogen til Sandefjord bibliotek og bruker deres katalogposter.
  • I Stokke er systemene separate.

Biblioteksjefene skal kontakte hver sin IT-avdeling med beskjed om at når diskusjonen om skolenes biblioteksystem kommer, så må bibliotekene kontaktes sånn at man kan finne løsninger på hvordan systemene skal være og hvordan de skal kommunisere med folkebibliotekene.

4.) Arbeidsgruppe for barn/ungdom og formidling mot skole

Formidling mot skolene blir i dag gjort av barne- og ungdomsavdelingene på de tre bibliotekene. I løpet av høsten vil det settes ned en arbeidsgruppe som skal kartlegge barne- og ungdomsarbeidet til bibliotekene i dag. Gruppa får også i oppgave å anbefale hvordan det nye biblioteket skal jobbe med formidling.

Styringsgruppa diskuterte om det bør vurderes å ha en skolekoordinator. Det eksisterer ikke en slik stilling i dag. Vi kan heller ikke regne med å få tilført ekstra midler, så en slik stilling vil i såfall måtte komme etter omprioritering av eksisterende ressurser. Styringsgruppa har kommet fram til at dette kan være et godt tiltak, men at det ikke haster og at andre ting må prioriteres nå.

5.) Åpningstider

Åpningstidene må gjennomgås til høsten. Hvordan er de i dag, og hvordan skal de bli? Skal åpningstidene på de tre bibliotekene harmoniseres så de utfyller hverandre?

Det må kartlegges hvor mye ressurser som går til skrankevakter og andre arbeidsoppgaver. Kan vi effektivisere og få en synergieffekt i form av utvidede åpningstider? Dette henger sammen med hele strukturen og hvordan oppgaver organiseres.

6.) Biblioteket som samlingssted

Styringsgruppa diskuterte biblioteket som samlingssted. En viktig nøkkel for å øke bibliotekets tilgjengelighet og attraktivitet ligger i å søke samarbeidspartnere. Dette skal belyses utover høsten i år. Bibliotekavdelingene, særlig i Stokke og Andebu, kan forsterke sin rolle hvis det inngås fornuftige samarbeid med for eksempel familiehus, kulturskolen og andre kulturinstitusjoner.

7.) Samlingsutvikling og innkjøp av medier

Det er styringsgruppas vurdering at akkurat hvordan innkjøp av medier og samlingsutvikling skal foregå, ikke er det viktigste i første omgang. Aller først må strukturen på plass. Deretter kan detaljene i dette jobbes frem.

Viktige momenter:

  • Skal mediesamlingene spisses i noen av de forskjellige avdelingene?
  • Hvordan kan man tenke annerledes i Andebu og Stokke, i forhold til i Sandefjord?
  • Hvor mange eksemplar trengs på de ulike avdelingene?
  • Hvordan skal innkjøp organiseres? Sentralt? På avdelingene? Eller en blanding?

8.) Møteplan fremover

Styringsgruppa skal møtes i Sandefjord en gang i måneden. Ekstramøter settes opp ved behov. Neste møte blir i uke 36.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s