Arbeidsgruppe for arrangement

Består av:

 • Hanne Ottoson (Stokke)
 • Beatrice Tessmer (Sandefjord)
 • Kirsten Muhle (Sandefjord)
 • Jørgen Hovde (Andebu)

Skal se på:

1.) Hvordan er praksis med arrangement på de tre enhetene i dag?
Hva fungerer bra?
– Hva kjennetegner de forskjellige bibliotekenes arrangement?
– Hva kan bli bedre?
– Samarbeidspartnere

2.) Alternativer for hvordan vi skal gjøre det fremover med:
Program
– Profil for arrangementene
– «Gjenbruk»
– Program der enhetene utfyller hverandre i tema og arrangementstyper

Reklamer

Arbeidsgruppe for system

Består av:

 • Jørgen Hovde (Andebu)
 • Veslemøy Grinde (Sandefjord)
 • Wenche Roald Naas (Stokke)

Skal se på:

 • Kartlegging av praksis i dag på de tre bibliotekene.
 • Problemstillinger knyttet til overgang til Bibliofil.
 • Hva finnes av utlånsautomatikk (inn- og utlånsmaskiner)?
 • Hva må til for å få på plass et nytt, felles system? Og hva haster ikke?
 • Samkjøring av katalogdata.
 • Rydding i låneregistrene. Det er bestemt at lånere som ikke har vært aktive på tre år skal slettes. Samtidig skal alle gamle, lokale kort byttes med nye, nasjonale kort.
 • Tidsperspektiv.

Gruppa skal komme med anbefalinger på hva som må til og hva som kan vente ved overgang til nytt, felles system. Gruppa anbefales også å legge frem alternative vurderinger.

Møte i styringsgruppa 21. juni

Tidspunkt: Tirsdag 21. juni
Til stede: Hanne Ottoson og Hans Gjerløw, Jørgen Hovde og Bjarne Sætre.

Merkelapper

Møtereferat

1.) Purregebyr

Styringsgruppa har bestemt at purresatsene som i dag er i bruk på Sandefjord bibliotek, skal være gjeldende for alle avdelingene etter sammenslåingen. Dette vil medføre en økning i satsene for Andebu og Stokke.

Det praktiseres i dag ulike intervaller for purring på de tre bibliotekene. Arbeidsgruppa for system skal kartlegge de forskjellige prosessene knyttet til purringer og komme med en anbefaling for samkjøring av rutiner i løpet av høsten.

2.) Lånereglement

Styringsgruppa har besluttet at dagens lånereglement skal beholdes etter sammenslåingen, da bibliotekene i både Andebu, Stokke og Sandefjord bruker Vestfoldbibliotekenes felles låneregler. Fortsett å lese «Møte i styringsgruppa 21. juni»