Intervju med Siri Fristad Mathisen

Sasbib-bloggen møtte delprosjektleder og kommunalsjef for kultur, friluftsliv og by- og stedsutvikling Siri Fristad Mathisen for en prat om fremtiden til bibliotekene i Sandefjord, Stokke og Andebu.02

Hvordan vil du beskrive bibliotekene i Sandefjord, Andebu og Stokke?

– Veldrevne. Viktige. De er sosiale møteplasser for alle grupper mennesker, med engasjerte ansatte.

Hva er ulikt? Og hva er likt?

– Det med størrelsen er åpenbart ulikt. Men det er mitt inntrykk at det følgende er det samme for alle tre: At de som jobber der drives av den samme holdningen om at de er til for brukerne. «Hva kan jeg gjøre for deg?» Det er utgangspunktet, og det er flott og helt riktig. Jeg ser at de ansatte er stolte av arbeidet sitt og over å kunne bidra til samfunnet, både med det faktiske tilbudet og gjennom selve idéen om at biblioteket er et sted alle kan komme til gratis, med rett til kunnskap uten at det koster og uten at det stilles krav. Annet enn at en ikke «herper» boka, da.

Hvordan ser et levedyktig og fremtidsrettet bibliotek i nye Sandefjord kommune ut?

– Biblioteket må evne å følge med på de behovene folk har, altså de utviklingstrendene vi ser. Fortsett å lese «Intervju med Siri Fristad Mathisen»

Reklamer

Opprydding i låneregistrene

Lånekortbunke

Styringsgruppa bestemte på sitt møte 3. juni at det skal gjennomføres en opprydding i låneregistrene på bibliotekene i Andebu, Stokke og Sandefjord. Dette er for å lette overgangen til ett felles biblioteksystem og låneregister.

1.) Overgang til nasjonale kort

Alle lånere som fremdeles har gamle lokale kort MÅ over på de nye kortene med N-nummer. Dette fordi det kan finnes lokale lånekort tilknyttet de ulike bibliotekene som har identiske nummer.

Det er imidlertid ikke påkrevd at alle lånere skal registreres i nasjonalt register, og lånerne har rett til å reservere seg mot dette.

For at færrest mulig lånere skal stå registrert med mer enn ett kort etter konvertering, er det likevel en fordel om flest mulig er registrert i nasjonalt register. Vi skal derfor aktivt oppfordre til det.

Det er fra nå av fast rutine at alle lånere vi ser benytter gamle, lokale kort, skal få et nytt med N-nummer.

2.) Sletting av inaktive lånere

Styringsgruppa har bestemt at lånere som ikke har vært aktive på tre år, skal slettes. Denne jobben tas til høsten.

Møte i styringsgruppa 3. juni

De første arbeidsgruppene vil snart være på plass. En av dem skal starte arbeidet mot ett felles biblioteksystem. En annen skal sikre tidlig fokus på arrangement og utarbeidelse av program.

Tidspunkt: Fredag 3. juni
Til stede: Jørgen Hovde, Hanne Ottoson og Hans Gjerløw
image2
Fortsett å lese «Møte i styringsgruppa 3. juni»

Bjarne Sætre seksjonsleder bibliotek

IMG_0123
Bjarne Sætre blir seksjonsleder for bibliotek i nye Sandefjord. Her får han en gratulasjonsbukett fra de ansatte på Stokke bibliotek av biblioteksjef Hanne Ottoson.

Det ble i går klart at nåværende kultur- og fritidssjef i Stokke kommune Bjarne Sætre blir seksjonsleder for bibliotek i nye Sandefjord kommune.

Bjarne Sætre har vært ansatt i Stokke kommune sammenhengende i 33 år.

De andre lederne på seksjonsnivå innen kommunalområdet kultur, friluftsliv, by og stedsutvikling ble også offentliggjort: Det er nå klart at Hans Gjerløw, nåværende bibliotek- og kulturhussjef i Sandefjord og ansatt i Sandefjord kommune sammenhengende i 43 år, blir seksjonsleder for kultur i nye Sandefjord kommune.

Ingrid Marie Eidsten, nåværende park- og idrettssjef i Sandefjord kommune, er ansatt som seksjonsleder for park, idrett og friluftsliv. Torill Kristiansen, som har vært økonomisjef i kultur- og fritidsetaten i Sandefjord kommune i 14 år, blir økonomileder, og Beate Apall Olsen, som i 12 år har vært virksomhetsleder for kultur i Andebu kommune, blir rådgiver med hovedansvar for by- og stedsutvikling, nærdemokrati og folkehelse.