Lurer du på noe? Spør oss!

Untitled

Prosjektet «Hvordan 1+1+1 = mer enn 3» ble igangsatt våren 2016 for å hjelpe og forsterke prosessen med sammenslåing mellom bibliotekene i de daværende kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord, som gikk sammen og dannet nye Sandefjord kommune fra 1. januar 2017.

Et viktig delmål i prosjektet har vært å dokumentere erfaringene fra prosessen. Tanken er at erfaringsbanken denne bloggen  utgjør, kan komme til nytte for bibliotek i andre kommuner som skal slås sammen.

I den forbindelse, nå som prosjektet går inn i den avsluttende fasen, henvender vi oss til hele bibliotek-Norge og ber dere sende inn spørsmål. Er det noe spesifikt du vil vite om hva vi har tenkt, gjort eller erfart under sammenslåingsprosessen? Bruk skjemaet nedenfor! Les videre under skjemaet for en kjapp oppsummering av prosessen.

Frist for å sende inn spørsmål: 31. august
Svarene legges ut på bloggen i løpet av høsten.

 

Continue reading «Lurer du på noe? Spør oss!»

Nå vokser Stokke bibliotek

Arbeidet med å utvide arealet begynt!

IMG_0691

I dag har veggen bak tidsskrifthylla, som tidligere har skilt Stokke bibliotek fra de gamle lokalene til NAV, blitt revet. Det betyr at biblioteket i nærmeste fremtid kan ta i bruk omtrent 200 kvadratmeter ekstra areal.

Blant annet får biblioteket nytt rom for arrangementer, slik at man ikke lenger trenger flytte et stort antall hyller frem og tilbake hver gang det skjer noe spennende som involverer mange besøkende. Publikums-PC-ene kommer til å bli flyttet innenfor den nye åpningen.

Utvidelsen sørger for at det blir plass for det nye servicetorget, som skal ligge i den gamle delen av biblioteket.

Det er enda ikke klart når ombyggingen kommer til å være ferdig, men servicetorget skal åpne 16. august.

Møte i arrangementsgruppa 6. juni

Tidspunkt: Tirsdag 6. juni
Til stede: Beatrice Tessmer, Jørgen Hovde, Hanne Ottoson og Kirsten Muhle

_DSC0378

Gruppas anbefaling

  • Gruppa anbefaler felles booking av arrangementer. Det skal være klare rutiner for rammene for hvordan arbeidet skal være. Faste dager tilgjengelig med tidspunkt.
  • Arrangementsgruppa v/ Beatrice og Kirsten får full myndighet til å booke arrangementer for alle enhetene, men det må være jevnlig dialog om aktiviteten i Andebu og Stokke.
  • Deretter sendes e-post med info om det kommende arrangementet. Det blir opp til den enkelte enhet å rigge til arrangementet.
  • Plakater til arrangementer booket i Andebu lages av Andebu.
  • Arrangementsgruppa har skal ha faste møter en gang i måneden.

Continue reading «Møte i arrangementsgruppa 6. juni»

Tur til Furuset bibliotek og aktivitetshus

Hva i all verden kan Sandefjordbibliotekene lære av et bydelsbibliotek på østkanten i Oslo? Vi besøkte FUBIAK og fikk oppleve et bibliotek som ikke bare er et bibliotek, men et aktivitetshus med stort fokus på brukermedvirkning.

Skrifta på veggen sier det klart: Furuset bibliotek og aktivitetshus har «tilbud til barn og unge, bibliotek, frivilligsentral og kafé under ett tak». Klokka nærmer seg elleve på formiddagen fredag 2. juni, og vi litt mer enn 20 besøkende fra Sandefjordbibliotekene har akkurat gått av bussen og har fremdeles ikke fått noe klart bilde av hva det egentlig innebærer.

03 - Speilbilde
FUBIAK: Tilbud til barn og unge, bibliotek, frivilligsentral og kafé under ett tak!

Hører på brukerne

Om en times tid vil Siv, faglederen for bibliotekenheten på FUBIAK, ha fortalt om hvordan det gikk til at 20 ungdommer overnattet mellom bokhyller og biljardbord. For når man sier man bryr seg om hva brukerne mener og ønsker, må man også følge det opp. «De hadde mast på oss ett år om å få lov til å overnatte. Og så hadde de underskriftskampanje, og hvis det er underskriftskampanje, så må man. Vi er veldig opptatt av brukermedvirkning», skal hun understreke, før hun med et smil legger til at de likevel alltid kommer til å si nei til skumparty. Continue reading «Tur til Furuset bibliotek og aktivitetshus»

Studietur til Trondheim

At Trondheim folkebibliotek består av sju avdelinger, hindrer dem ikke fra å tenke helhetlig. Tidligere i mai reiste lederteamet for Sandefjordbibliotekene til trønderhovedstaden for å lære.

– Det var veldig interessant for oss å høre hvordan de tenker og arbeider, for vi får mange av de samme utfordringene. Også vi må øve oss i å se biblioteket under ett, sier Jørgen Hovde, enhetsleder i Andebu, som sammen med Wenche Roald Naas (Stokke), Anette Østad (Sandefjord) og seksjonsleder Bjarne Sætre besøkte Hovedbiblioteket, Kulturtribunen på Ranheim og Moholt bibliotek 11. og 12. mai.

18425340_1017438361721075_2119664545636602213_n

Frigjorte ressurser

Trondheim folkebibliotek har de siste årene sentralisert en rekke oppgaver for å frigjøre ressurser til utvikling og publikumsrettet virksomhet ute på avdelingene. Helhetlig tenkning står i høysetet.

– Turen gav næring til nye måter å tenke samarbeid på. Det er godt å komme ut og løfte blikket – det er så lett å tenke «nye» tanker ut fra dagens ståsted, sier Wenche Roald Naas. Continue reading «Studietur til Trondheim»

Feiret servicetorget

Med åpningen av servicetorget 23. mai har Andebus innbyggere fått et kontaktpunkt mot kommunen og en dobling av åpningstidene til biblioteket.

– Dette er et eksempel på en konkret forbedring som følge av sammenslåingen, sa ordfører Bjørn Ole Gleditsch i åpningstalen sin.

Nå heter det heter ikke lenger «Andebu bibliotek», men «Andebu bibliotek og servicetorg». Anledningen ble behørig feiret med kaffe og utsøkt marsipankake av brukere, ansatte og ledelsen i Sandefjord kommune.

_DSC0166 (3)
Etter talene tok ordfører Bjørn Ole Gleditsch grep om kakespaden og ble straks omsvermet av bibliotekets yngste brukere. Her får Amela Jacupovic et stykke marsipankake.

Informasjon og økte åpningstider

Servicetorget gir innbyggerne i Andebu et lavterskel informasjonstilbud, som man kan stikke innom med store og små spørsmål om kommunen og dens tjenester. Samlokaliseringen har dessuten gitt biblioteket 20 timer ekstra åpningstid i uka, fra mandag til lørdag. Continue reading «Feiret servicetorget»

Oppsummering ledermøter

Oppsummering fra februar til mai

Styringsgruppa har ikke hatt møter etter januar, og saker som tidligere ville blitt tatt opp her, tas nå i stedet opp på de faste ledermøtene (med enhetsledere og seksjonsleder). Det vil ikke bli lagt ut fulle referater fra disse møtene, siden de i stor grad omhandler saker som ikke har direkte relevans til sammenslåingen og prosjektet «Hvordan 1+1+1 = mer enn 3!». Her følger imidlertid en oppsummering av sakene som vurderes som relevante.

Hus

Navn

  • Formelt i kommunen benevnes bibliotekene samlet som «Sandefjord kommune seksjon bibliotek».
  • På neste nivå kommer enhetene, som skal omtales som «Andebu bibliotek», «Stokke bibliotek» og «Sandefjord bibliotek».
  • Utad (i markedsføring, mot media, i brosjyrer og annet materiell) skal bibliotekene samlet benevnes som «Sandefjordbibliotekene». Continue reading «Oppsummering ledermøter»